2021-03-04 09:28Pressmeddelande

​Starka kvinnor från förr tar plats digitalt

null

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och en dag som belyser ojämställdhet och kvinnors situation världen över. I Skara brukar kvinnodagen uppmärksammas i en fullspäckad dag med föreläsningar och utställningar på Västergötlands museum, i år blir det istället i digital form. Skara kommun har gått samman med en rad aktörer och erbjuder nu både digitala utställningar och föreläsningar om starka kvinnor från förr.

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången i riksdagen. Inom ramen för demokratideklarationen kommer vi under året att sprida kunskap om demokrati och internationella kvinnodagen är en del av satsningen.

- För en väl fungerande demokrati är det viktigt att värna om de mänskliga fri- och rättigheterna. En tillbakablick på kvinnor som har gjort avtryck på samhällsutvecklingen och som stred för rösträtten kan påminna oss om att det är vi alla tillsammans som utvecklar demokratin, säger Nadja Wahlborg, utvecklingsledare med fokus på demokratiutveckling på Skara kommun.

Under kvinnodagen kommer en digital utställning kring ”Kvinnoliv i Västergötland under 1000 år” finnas på Västergötlands museums webbplats. Besökare kommer kunna fördjupa sig i olika kvinnors arbete under det senaste milleniet, där lokalt kända kvinnor som Sigrid Storråda, Kata och Eva Åsbrink kommer finnas med. Vidare kommer professor Maria Sjöberg, en av grundarna av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon hålla en föreläsning i ämnet.

- Vi vill givetvis belysa kvinnors verksamhet, men också visa på hur många digitala resurser det finns för den som vill fördjupa sig, säger Brita Planck, projektutvecklare på Västergötlands museum.

Kulturenheten på Skara kommun i samarbete med Medborgarskolan erbjuder en annan digital föreläsning; ”Tre kvinnors kamp” där Nils Hjort berättar om svenska Sophie Sager (1825-1901), tjeckiska Milada Horákova (1901-1950) och amerikanska Corita Kent (1918-1986) och deras kamp och livssituation. En föreläsning med föranmälan via kommunens evenemangskalender senast den 5 mars.

Fotnot – Den digitala utställningen på Västergötlands museum är ett samarbete mellan ABF, Studiefrämjandet, NBV, Sensus, Studieförbundet vuxenskolan och Medborgarskolan samt Skara kommun

Kontakt: 
Nadja Wahlborg
Utvecklingsledare Skara kommun
Telefon 0511-32439


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten