2018-01-17 08:00Pressmeddelande

Stadshus i Djäknehuset blir samlingspunkt

null

Hösten 2019 får Skara ett stadshus i Djäkneskolans gamla lokaler. Nu är projektet igång och Serneke är upphandlade och kommer att genomföra de ombyggnationer som krävs för att få ett väl fungerande stadshus för invånare, politiker och tjänstemän.

– Djäknehuset bjuder på en fin historisk miljö mitt i Skara, det är något vi ska vara stolta över. Vi bevarar viktiga arkitektoniska och historiska detaljer och miljöer i huset samtidigt som vi moderniserar det vi måste för att få ett väl fungerande stadshus för såväl invånare, politiker och tjänstemän. Det känns också fantastiskt bra att om bara ett och ett halvt år kunna öppna skolans gamla lokaler för allmänheten så att fler kan njuta av miljön, säger projektledare för stadshusets arbetsmiljö och kommunutvecklare Malin Tell.

Delar av stadshuset ska vara tillgänglig för allmänheten med medborgarservice i entréplan och kommunfullmäktigemöten en våning upp i aulan. Totalt ska 110 medarbetare från Skara kommuns förvaltningar flytta till stadshuset, som får en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. För att möta framtidens behov av mer samverkan, snabbare processer och digitalisering kommer stadshuset att erbjuda nya miljöer för arbete.

– Jobbet är inte längre ett skrivbord, som det var förr. Idag är jobbet sällan ett ensamt skrivbord i ett rum, utan en arbetsdag innehåller fler behov än så. Därför kommer både tjänstemän och politiker som ska flytta till stadshuset att för dagen och stunden kunna välja var man vill arbeta beroende på vad man jobbar med. Det kommer att finnas lugnare och tystare områden likväl som mötesrum och rum för kreativa möten så att man kan röra sig under arbetsdagen, fortsätter Malin.

Projektet är nu igång med två parallella spår. Det första är att tillsammans med Serneke projektera och genomföra byggnationen, det andra att tillsammans med anställda börja förändringsarbetet inför det nya arbetssättet. Under projektets gång kommer invånarna att kunna följa stadshusets utveckling på bland annat kommunens webbplats Skara.se.

För mer information

Kontakta Malin Tell, malin.tell@skara.se eller 0511-320 23.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten