2018-10-11 09:27Pressmeddelande

Stadsdelsbeskrivningar delas ut till Skarabor

null

Skara är en stad med en lång och levande historia. Men det är också en plats för ständig förändring och utveckling i stort och smått. För att ge en ökad förståelse och känsla för stadens karaktär ger vi nu ut en serie stadsdelsbeskrivningar, med början hösten 2018.

Stadsarkitekt Anders Kyrkander har tagit initiativet till beskrivningarna, som han hoppas ska bidra till en gemensam bild av vad vi är satta att förvalta, och en ökad medvetenhet om vad som är värt att värna.

- Ett av mina uppdrag som stadsarkitekt är att se till att göra plats för det nya utan att äventyra dagens kvaliteter. Ibland uppstår spänningar mellan dagens behov och önskningar och stadsrummets långsiktiga värden, men oftast kan man hitta en väg där förändring kan ske med respekt för det gemensamma arvet, säger Anders Kyrkander.

Upprinnelsen till projektet är den radioserie som sändes 2016, där arkitekturskribenten Mark Isitt besökte städer i Skaraborg och utsåg Skara till den vackraste.

Genom att uppmärksamma bebyggelsen och de vackra stadsrummen hoppas Skara kommun kunna bidra till att öka skarabornas stolthet över den egna staden. Beskrivningarna är framtagna av planarkitekt Axel Demker, som också har en bakgrund som bebyggelseantikvarie. Ambitionen är att beskriva stadens bostadsbebyggelse område för område och sätta fingret på områdets karaktär. Därigenom blir det en hjälp för den som går i tankar om att bygga ut eller måla om sitt hus.

- Beskrivningarna är också ett sätt att lyfta fram kvaliteter och utmärkande drag i hela Skara. Att den medeltida stadskärnan - med domkyrkan och andra märkesbyggnader - är värdefulla och intressanta vet nog de flesta om, men genom att gå på djupet i varje stadsdel var för sig breddar vi förhoppningsvis bilden av vad Skara är och hittar fler kvaliteter att värna och utveckla. Jag vill också tacka Ulf Larsson på Västarvet och Barbro Olofsson i Skara Gille för värdefulla synpunkter i arbetet.

Hittills har tre stadsdelsbeskrivningar producerats. Foldrarna för Västermalm, S:t Anne äng och Domprostegården kommer att delas ut under hösten i respektive område med start i oktober. De kommer också att finnas tillgängliga på skara.se.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten