2020-11-24 08:15Pressmeddelande

Stadsarkitekten går vidare till nya utmaningar

null

Ian Cortes, som innehaft tjänsten som stadsarkitekt sedan den 1 april i år, har meddelat att han kommer att lämna sin tjänst i Skara.

Ian Cortes har allt sedan han tillträdde sin tjänst i våras kombinerat boende i Skara med veckopendling till Kalmar. Planerna att flytta till Skara har inte gått i hamn och därför har Ian kommit till slutsatsen att han vill lämna sin tjänst som stadsarkitekt och avdelningschef för plan- bygg- och miljöenheterna.

- Vi tackar Ian för hans engagemang i stadsbyggnadsfrågorna i Skara men vi har samtidigt full förståelse för att det är fler delar i livet som måste fungera, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Ian har under sin tid i Skara ansvarat för arbetet med en ny översiktsplan för Skara kommun. Han har också varit involverad i arbetet med flera nya detaljplaner och i dialogen kring namnsättning av kvarter i stadens centrala delar.

Ian kommer att finnas kvar i tjänst fram till den 31 januari.

- Jag kommer nu att påbörja arbetet med att se hur rekryteringsprocessen kommer att se ut, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Kontaktperson
Gustaf Olsson,
kommundirektör
Telefon: 0511-324 27
E-post: gustaf.olsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten