2018-02-27 09:24Pressmeddelande

Språk i alla former när Katedralskolan tar emot europeiska gäster

null

Sedan 2016 deltar Katedralskolan i Skara i ett EU-projekt inom ramen för det som kallas Erasmus+. Det handlar om ett samarbete mellan skolor i Sverige, Slovenien, Belgien och Tyskland.

Under projektnamnet "Brains in Action" är målet att uppmärksamma och inspirera högpresterande ungdomar, samt att verka för ökad kunskap bland lärare och övrig skolpersonal om olika typer av särbegåvning och prestation.

Både elever och lärare från de fyra deltagande skolorna deltar.

Efter en inledande planeringsvecka i Maribor, Slovenien, hösten 2016 har elever från Katedralskolan deltagit i projektveckor i Tyskland med fokus på matematik och naturvetenskap, samt i Belgien, då temat var samhällsfrågor och migration.

Språk i alla former

Nu pågår en projektvecka på Katedralskolan i Skara med fokus på språk och medier. Bl a föreläser Jonas von Essen om hjärnans oanade resurser för inlärning. Arkeolog Maria Vretemark berättar om de kristna vikingarna i Varnhem och runskriftens hemligheter. Dessutom pågår studiebesök på Högskolan i Skövde om  dataspelsutveckling, om journalistiskt skrivande på Mariestads-Tidningen, och mycket annat.

Deltagande lärare får fortbildning, exempelvis i form av en föreläsning av Roland S Persson, professor vid Högskolan i Jönköping.

Under hösten 2018 sammanfattas projekten i en rapport, som är tänkt att bli till hjälp och stöd i frågor om särbegåvning och högpresterande elever.

Kontaktpersoner

Gabriella Andersson

Ämneslärare Katedralskolan
Telefon 070-327 73 24

Johan Hjertén
Förstelärare Katedralskolan
Telefon 070-932 65 29
E-post: johan.hjerten@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten