2022-03-31 09:40Pressmeddelande

Spännande satsningar på Katedralskolans programutbud

Nu är det klart att Katedralskolan utvidgar sitt utbildningsutbud redan i höst. Det blir två nya spännande inriktningar på de nationella programmen Ekonomi och Natur. Dessutom öppnar skolan upp en ny yrkesintroduktion inom Introduktionsprogrammet (IM).

Två nya valbara inriktningar

Den ena nya inriktningen blir på ekonomiprogrammet som förutom befintlig inriktning inom ekonomi nu också kommer att erbjuda den populära juridikinriktningen. Det handlar dessutom om att naturvetenskapsprogrammet kompletterar inriktningen natur med samhällsinriktning. De nya inriktningarna ska komplettera de nuvarande och förhoppningsvis attrahera ytterligare en elevkategori. Elever som är intresserad av Ekonomi respektive Natur men som i dagsläget inte är intresserade av att fördjupa sig inom matematik eller de naturvetenskapliga ämnena utan söker en utbildning med en bredare profil, utan att för den skull tappa kärnan i respektive program.  

- Vi ser att en del ungdomar i nuläget tvingas välja bort oss då önskad inriktning inte finns som valbar på vår skola men med dessa två komplement kan vi nu erbjuda våra ungdomar attraktiva alternativ på hemmaplan, säger samordningsrektor Petra Björk och fortsätter, juridik och samhällsfrågor är alltid aktuella och det känns roligt att kunna öppna upp dessa utbildningar.

Ny ingång till arbete inom försäljning och service

I höst öppnar Katedralskolan även upp ytterligare en utbildning i form av yrkesintroduktion inom Introduktionsprogrammet (IM), denna gång med inriktning försäljning och service. Sedan tidigare erbjuds yrkesintroduktion inom plåtslageri och nu breddas alltså utbudet.

För de elever som inte har som mål eller möjlighet att ta sig in på ett nationellt program och som hellre siktar på att ta sig ut på arbetsmarknaden erbjuder nu Katedralskolan en satsning mot yrkesintroduktion inom Försäljning och service. Inom yrkesintroduktion läser eleverna mestadels praktiska kurser med målet att direkt efter avslutad utbildning komma ut i arbetslivet.  Den nya ettåriga utbildningen erbjuder två olika profiler, en mot butiksförsäljning och en mot lagerarbete.

- Profilerna är utformade för att kunna möta arbetsmarknadens behov som märks inom Skara och dess närområdes näringsliv, säger samordningsrektor Petra Björk.

Redan i dagsläget finns det nationella programmet Försäljning och service valbart för behöriga gymnasieelever och nu blir alltså en nedkortad yrkesinriktad variant sökbar för alla ungdomar i Skaraborg som av olika anledningar saknar behörighet till nationella program. Den nya ettåriga yrkesutbildningen, som ingår i Introduktionsprogrammen IM, genomförs till största del i arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket gör att eleverna på ett naturligt sätt kommer ut på företag och skapar värdefulla framtida kontakter.

- I Skara finns en lång tradition av att utbilda inom butik vilket gör oss unika. I kombination med att vi redan i nuläget har kompetensen i huset i form av det nationella programmet Försäljning och service erbjuder vi ungdomarna goda kunskaper och en stabil grund att stå på inför arbetslivet, säger Petra.

”Detta är mycket spännande

De nya utbildningarna kommer vara sökbara redan i vår med start till hösten 2022.

- Katedralskolan är inne i en utvecklingsfas just nu. Nya inriktningar är ett steg i den utvecklingen, och det är mycket spännande. Det här kan bli riktigt bra, säger Lotta Grönlund Plöen, barn- och utbildningsförvaltningens nämndsordförande.

Är man intresserad av att få reda på mer om någon av de nya inriktningarna eller den nya yrkesinriktningen inom försäljning och service kan man kontakta studievägledare eller rektor på skolan.

Kontakt
Petra Björk
Samordningsrektor Katedralskolan
Telefon 0511-321 78


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom