2019-05-31 15:06Pressmeddelande

Sommarlovsaktiviteter varje dag

null

Håll utkik i brevlådan helgen 8-9 juni! För då skickas årets sommarlovsfolder ut till hushållen i Skara kommun. Det är ett färgstarkt program på flera sätt. Dels till sett till omslaget, men också till innehållet.

I programfoldern presenteras de aktiviteter som arrangeras för lovlediga i sommar. Liksom i fjol är det en mix av lekfullt fysiska aktiviteter, kreativt skapande och annorlunda upplevelser. Faktum är att det arrangeras minst en aktivitet varje vardag under hela sommarlovet!

– Och det är möjligt tack vare att kommunen, föreningslivet och kyrkan gör detta tillsammans, säger fritidschef Camilla Helander.

I fjol deltog tusentals barn i allt från cirkusskola och fiske till pysselaktiviteter och lådbilsworkshop. Och snart är det dags igen. Sommarlovet står för dörren! Flertalet kommuner arrangerar särskilda lovaktiviteter – men långt från alla erbjuder något varje dag.

Helgen 8-9 juni landar årets program i Skarabornas brevlåda, och från och med den 10 juni kan alla börja anmäla sig. Främsta målgrupp är barn mellan 6 och 15 år, men det finns också ett flertal programpunkter för äldre sommarlovslediga. Bygg insektshotell, dansa, bli brandman för en dag, besök en bondgård, testa höghöjdsklättring, bygg din egen lådbil, var med på bok-kollo, häng med häst eller gör en tornvandring i domkyrkan. Eller varför inte prova att ”sjunga” rap, skapa i lera, upplev tornerspel eller följ med och bada!

– I programmet finns något för alla. Aktiviteterna är gratis för sommarlovslediga i Skara kommun, vilket innebär att alla har möjlighet att delta, oavsett vilka ekonomiska förutsättningar den egna familjen har. Det är ju också ett av huvudsyftena med lovaktiviteterna, säger fritidschef Camilla Helander.

Det är Socialstyrelsen som fördelar de statliga lovpengarna till kommunerna. Härifrån betonas att bidraget ska stötta kommunerna i arbetet med att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Det är också viktigt att bidraget stimulerar både pojkars och flickors deltagande, att det främjar integration och att det bidrar till att skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

För mer information

Camilla Helander, fritidschef, 0511-321 83.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten