2022-02-08 15:30Pressmeddelande

Söktrycket fortsätter att öka på Katedral

För tredje året i rad ökar antalet sökande elever till Katedralskolan. Vid midnatt stänger antagningen till gymnasiet och först efter det kan de verkliga slutsiffrorna redovisas men prognosen visar att intresset för Katedralskolan ökar marken. 

Vid skrivande stund har över 160 ungdomar valt Katedralskolan i första hand, en ökning med nästan 15 procent mot förra året.

- Det är glädjande siffror som pekar i helt rätt riktning. Vi har vänt en nedåtgående trend och det känns som det går åt rätt håll, men samtidigt har arbetet bara startat, säger Petra Björk samordningsrektor för Katedralskolan.

Arbetet med att fylla platserna på programmet är ett långsiktigt arbete och nu verkar det som att vinden har vänt. På skolan arbetas det aktivt med att ha utbildningar med hög kvalitet och elever som fullföljer sina studier.

Katedralskolan ska vara ett självklart val. En skola ungdomar väljer att få en trygg skolgång, berikas med kunskap och minnen för livet.

- Vi är måna om att våra elever ska lyckas med sina studier och samtidigt trivas under sin skoltid. Det är också något som eleverna uttrycker och vi tror att det sprids, det tar lite tid men det ger effekt och verkliga resultat. säger Petra.

De preliminära sifforna visar att intresset ökar för flera program. Barn- och fritidsprogrammet har nästan fördubblats på tre år och Teknikprogrammet tar ett stort kliv framåt.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom

Relaterad media