2017-02-17 08:00Pressmeddelande

​SÖKES: Familjer som vill bli mer klimatsmarta

null

Under våren kör fem kommuner i Skaraborg igång ett projekt, Klimatsmart familj, där energirådgivare under 10 veckor kommer att coacha 15 familjer till en mer klimatsmart vardag. Familjerna som deltar kommer att få hjälp och tips om hur de kan minska sin energiförbrukning och göra bättre miljöval i vardagen. Syftet är att sprida information, kunskap och lösningar för en mer hållbar vardag.

Från och med den 20 februari till och med den 5 mars kan de familjer som är intresserade av projektet, och som uppfyller sökkriterierna, anmäla sitt intresse för att delta. Kriterierna är att man ska äga ett hus, som måste vara äldre än 10 år, och ha ett eller flera barn. Man behöver också ha ett Facebookonto, då projektet kommer att kommuniceras där. De deltagande familjerna kommer att få en gemensam introduktion i hur man kan leva mer hållbart samt att de får ett hembesök där energirådgivarna ger tips och råd till förbättringar i hemmet.

- I nyare hus finns oftast inte så stor förbättringspotential vad gäller energiförbrukning, därför söker vi i det här projektet främst familjer med äldre hus. Till dem har vi många tips och råd om förbättringar i hemmet, berättar Thomas Skagenborg, energirådgivare för deltagande kommuner.

De deltagande kommunerna är Essunga, Grästorp, Vara, Skara och Götene. Thomas Skagenborg och kollegan Hugo Franzén arbetar som energirådgivare för samtliga av dessa kommuner.

Projektet kommuniceras på Facebook

De deltagande familjerna kommer under projektets 10 veckor att få olika uppgifter att genomföra. Uppgifterna ska redovisas i projektets Facebookgrupp som alla blir inbjudna till. Alla som vill kan följa gruppen och på så vis också ta del av alla smarta tips och råd.

- Detta är ett sätt att nå ut med information om energi- och klimatrådgivning i andra kanaler och samtidigt visa att alla kan vara med och påverka för en mer hållbar livsstil, säger energirådgivaren Hugo Franzén.

För varje genomförd uppgift premieras de deltagare som energirådgivarna bedömer visat bäst resultat eller gett bäst motivering med olika produkter som hjälper deltagarna att leva mer klimatsmart Dessutom får alla varsin energimätare, som kommer att vara ett viktigt instrument i projektet där deltagarna får kopplingen beteende-förbrukning.

- De flesta vet att klimatförändringen är ett faktum och att man behöver göra något för att bidra till en förändring men många vet inte hur de kan bidra. Genom det här projektet vill vi från kommunen stötta med tips och råd på vad gemene man kan göra i vardagen, avslutar Thomas Skagenborg.

Ansökan är öppen 20 februari - 5 mars och nås via skara.se/klimatsmartfamilj.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten