2017-10-18 14:21Pressmeddelande

Sökes: 20 företag som vill tjäna på minskad energiförbrukning

null

Skara kommun har ansökt om 1,5 miljoner av energimyndigheten för att driva projektet Coach- för Energi och klimat under 3 år. Syftet med projektet är att stötta små och medelstora företag i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara att bli mer energieffektiva och därmed spara pengar.

Målgruppen är de företag som har en total energiförbrukning under 300 MWh per år och som inte själva har resurser eller kompetens på energiområdet. Fram till december pågår nu en första rekryteringsomgång.

Minskad energiåtgång kan bidra till ökad konkurrenskraft

Ett första steg är att på plats göra en energigenomgång på företaget för att upptäcka förbättringsåtgärder. Alla åtgärder behöver inte kosta pengar utan mycket kan vara beteendefrågor eller injustering av tekniska system. Under projektet stöttas sedan företagen med coachning, träffar för erfarenhetsutbyte med varandra samt seminarier.

– Att minska sitt energislöseri sänker kostnaderna och stärker samtidigt din konkurrenskraft, du får pengar över för att utveckla företaget, säger energicoach Thomas Skagenborg.

Det kostar inget att gå med i projektet eftersom det redan är finansierat via energimyndigheten.

Företag med en högre energiförbrukning kan kontakta energi- och klimatrådgivningen för energigenomgång och vilka bidrag som finns att söka.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten