2020-08-18 11:22Pressmeddelande

Social hållbarhet i fokus för nya utvecklingsledaren

null

Emelie Bergsten har tillträtt som utvecklingsledare på kommunens utvecklingsenhet. Hennes roll är att samordna och koordinera kommunens arbete kring social hållbarhet med särskilt fokus på arbetsmarknad och integration.

Arbetet som utvecklingsledare innebär att Emelie Bergsten kommer att leda, samordna och delta i olika samarbeten som syftar till ökad integration och ökad sysselsättning för Skaras invånare. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för en tydligare och effektivare samverkan mellan utbildning, arbetsmarknadsarbete, civilsamhälle och den lokala arbetsmarknaden.

- Vi vill öka förutsättningarna till sysselsättning och egenförsörjning för kommunens invånare, vilket är viktigt för en god folkhälsa. Det gör vi bland annat genom att stärka samverkan mellan kommunens förvaltningar och andra samhällsaktörer, säger utvecklingschef Carolina Esping.

Emelie är placerad på utvecklingsenheten som arbetar kommunövergripande i riktning mot Skara kommuns vision och mål. Arbetet sker över förvaltnings- och verksamhetsgränser och i samverkan med flera aktörer mot gemensamma mål.

Emelie har arbetat med arbetsmarknadsfrågor sedan 2010, senast på Skara kommuns arbetsmarknadsenhet Spektra.

- Jag ser fram emot att lära av det goda arbete som redan görs i kommunen, i det privata näringslivet och även i den ideella sektorn. Jag ser fram emot att vara en del i att vidareutveckla och driva det långsiktigt och också skapa förutsättningar för ännu fler att vara delaktiga i arbetet, avslutar Emelie.

Kontaktpersoner

Carolina Esping, utvecklingschef
Telefon 0511-32437
carolina.esping@skara.se

Emelie Bergsten, utvecklingsledare
Telefon 0511-324 32
emelie.bergsten@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten