2021-02-19 12:12Pressmeddelande

Smittspridning på förskolan Myrstacken

null

Vi upplever nu en ökad smitta i hela Västra Götalandsregionen. Den stora samhällsspridningen av corona tar sig också uttryck i ökad smittrisk i kommunens verksamheter. I början av februari skedde ett utbrott på förskolan Björkbacken, nu är det förskolan Myrstacken som rapporterar att det har skett ett utbrott av smitta.

Några som vistats på förskolan Myrstacken har bekräftats med covid-19. Kommunen följer råden från kommunens medicinskt ledningsansvariga sjuksköterska och regionens smittskyddsenhet. Vi testar just nu alla medarbetare oavsett om man skulle uppvisa symtom eller inte, för att stoppa smittspridningen.

– Vi gör allt vi kan för att alla som behöver ha sina barn hos oss kommande vecka ska vara trygga med vår verksamhet och hur vi arbetar med detta. Vi genomför flera åtgärder simultant för att stoppa smittspridningen, säger Ulrika Kragner, barn- och utbildningsförvaltningens biträdande förvaltningschef.

Bland annat kommer Service och teknik genomföra hygienstädning för att säkerställa att kontaktytor i lokalerna blir rena. Vårdnadshavare har under förmiddagen också fått information om åtgärderna och vad de själva kan göra för att bromsa smittan.

– Med gemensamma krafter tar vi oss ur den här situationen. Rektor jobbar intensivt tillsammans med sina medarbetare för att begränsa smittan, men vi behöver vårdnadshavarnas hjälp i detta. Man förlägger också så mycket av verksamheten som möjligt utomhus, där risken för smittspridning är mindre. Jag vädjar till vårdnadshavare som har möjlighet att vara hemma med sitt barn nästa vecka att vara det, avslutar Ulrika.

Eftersom återkomsten efter sportlovet riskerar att ge upphov till mer smittspridning i samhället vill vi uppmana till största försiktighet och att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och de skärpta restriktionerna från Västra Götalandsregionen.

Kontaktperson
Ulrika Kragner
Biträdande förvaltningschef,
Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0511-322 98
E-post: ulrika.kragner@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten