2020-11-13 10:10Pressmeddelande

​Smittspridning på en förskola

null

Flera personer som vistats på Förskolan Fibblan har bekräftats med covid-19. Barn- och utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen och med smittskyddet vid Västra Götalandsregionen för att rådgöra i den specifika situationen. För att stoppa smittspridningen provtas just nu alla medarbetare på förskolan, oavsett om man skulle uppvisa symtom eller inte.

– Det är en oerhört tråkig situation där många blir berörda. Alla som uppvisar symtom och som vistats i lokalerna är hemma, som de ska. Vi gör allt vi kan för att de som behöver ha sina symtomfria barn i vår verksamhet ska kunna ha det på ett tryggt sätt under nästa vecka, säger Ulrika Kragner, barn- och utbildningsförvaltningens biträdande förvaltningschef.

Fibblans lokaler kommer att genomgå hygienstädning vid ett par tillfällen de närmsta dagarna för att inget virus ska finnas kvar på några kontaktytor. Samtliga berörda vårdnadshavare och medarbetare är informerade om de åtgärder som nu genomförs.

– Det här är påfrestande för verksamheten och alla som är i den. För att minska antalet personer som vistas på förskolan uppmanar vi därför de vårdnadshavare som kan, att stanna hemma med sina barn under nästa vecka. Det är oerhört viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd i det här läget, för det är bara tillsammans vi bromsar smittspridningen, säger Ulrika.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten