2022-03-21 14:24Pressmeddelande

Smittspridning inom omsorgsförvaltningen

Två enheter inom omsorgsförvaltningen har bekräftats med covid-19. Förvaltningen arbetar enligt gällande rutiner för att stoppa smittspridningen på samtliga enheter och i nära dialog med medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Det är en tråkig situation där många blir berörda. I dagsläget har vi åtta personer med bekräftad covid-19 inom vår verksamhet. Vår personal är vana att hantera dessa situationer nu men de senaste åren har varit utmanande och krävande och nu hoppas vi att Covid skall minska sin påverkan på våra äldre och personal säger Pernilla Magnusson förvaltningschef på omsorgen.

Smittspårning har genomförts på de olika enheterna och personer som uppvisar symptom provtas. Medarbetarna arbetar efter de rutiner och råd som gäller, bland annat hygienrutiner och skyddsutrustning. Alla anhöriga och medarbetare är informerade om smittan.

– Även om allt öppnar upp mer och mer är det fortfarande en smittspridning i samhället. Detta visar sig även i våra verksamheter. Vi har äldre och sköra som vi måste skydda och därför har vi kvar våra restriktioner, exempelvis säkra besök på särskilda boenden och skyddsutrustning för personal och besökare, säger Pernilla.  

 

 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson