2022-06-22 08:30Pressmeddelande

Smittspridning av Covid i Skaras omsorg

En enhet inom omsorgsförvaltningen har bekräftats med covid-19.

Förvaltningen arbetar enligt gällande rutiner för att stoppa smittspridningen på enheten och i nära dialog med medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Senaste tiden har samhället luckrats upp allt mer. Restriktioner som vi levt med i flera år finns inte längre kvar. Men faktum är att Covid-19 finns fortfarande i samhället och har enligt Folkhälsomyndigheten riskklass tre, vilket innebär smittämnen med risk för allvarliga konsekvenser vid exponering, säger Anette Svensson Nordlander, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Förvaltningen arbetar fortsatt utifrån basala hygienrutiner och på den smittade enheten använder personalen skyddsutrustning enligt rutin.

– På gott och ont har vi blivit vana att hantera dessa typer av händelser. Vi vet hur vi ska agera om en smitta bryter ut och vi jobbar hela tiden för att skydda våra äldre och mest sköra. Covid-19 finns kvar och även om samhället öppnat upp måste vi som arbetar patientnära fortsätta hålla i och hålla ut, avslutar Anette.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson