2022-01-18 11:27Pressmeddelande

Slutspurt på samrådstiden - digitala frågestunder om översiktsplanen

Vad betyder egentligen kartan? I den webbaserade versionen av översiktsplanen kan du själv kombinera olika lager för att se hur exempelvis boende påverkar friluftsliv eller planer på utveckling.
Vad betyder egentligen kartan? I den webbaserade versionen av översiktsplanen kan du själv kombinera olika lager för att se hur exempelvis boende påverkar friluftsliv eller planer på utveckling.

Samrådstiden går mot sitt slut. Söndagen den 23 januari är sista datumet för att skicka in svar under den två månader långa svarsperioden. Två frågestunder anordnas via Teams under veckan för de som har några sista frågor innan de skickar in sina synpunkter.

 

Ett trettiotal skriftliga svar har hittills inkommit från myndigheter, kommuner, organisationer och privatpersoner och fler är på gång. Svarsfrekvensen är hittills lite ojämn geografiskt sett och exempelvis är det sparsamt med svar från Ardalahållet. I Medborgardialogen förra hösten kom det in över tre hundra förslag och idéer från hela kommunen. Dessa har nu i många fall bearbetats och införlivats i översiktsplanen.

- Hittills har vi både fått konstruktiv feedback och en del positiva hejarop. Men vi vill ha in ännu fler svar. Vi vill så gärna veta hur våra kommuninvånare tycker att vi har tagit vara på förslagen som inkom i medborgardialogen. Det är i det här skedet av beslutsprocessen som man har störst möjlighet att påverka resultatet, säger projektledare Linda Fröberg, planarkitekt på Skara kommun.

Översiktsplanens syfte är att reda ut vad marken kan användas till. Den fungerar som ett förväntansdokument som visar både vad boende och företagare kan förvänta sig framöver. Om man köpt en villa med skog intill vill man kunna veta om skogen finns kvar på längre sikt. Om man är markägare vill man se vad man själv kan använda marken till. Översiktsplanen är också en möjlighet. Om en markägare eller företagare vill utveckla någon verksamhet som påverkar markanvändning är det nu man ska föreslå det.

 

Digitala frågestunder för allmänheten

Som slutspurt på samrådstiden anordnas två digitala frågestunder i veckan, den första redan ikväll. Om tiderna inte passar finns det också möjlighet att ringa kommunen och ställa frågor. Linda Fröberg är den som håller i frågestunderna.

- Under frågestunderna kommer jag att guida runt i det webbaserade samrådsförslaget och det är helt OK att logga in eller ut som man vill på mötet som sker via Teams. Tanken är att både guida och svara på frågor, säger Linda Fröberg.

Tisdag 18 januari kl 19.00-20.00 

Fredag 21 januari kl 12.00-13.00

 

Länkar till frågestunderna, information om översiktsplanen och hur man lämnar svar finns på samlingssidan skara.se/oversiktsplan

 

Vad händer sedan?

Efter samrådstidens slut kommer synpunkterna att arbetas in i översiktsplanen och sändas till politiken. Därefter blir det ännu en möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter på det reviderade förslaget. Granskningsperioden infaller under sommaren så det gäller att vara observant på det och inte missa att ta del av den och även lämna synpunkter. Ju längre fram i beslutsprocessen man kommer desto svårare kommer det att bli att ändra, eftersom det nya förslaget har bearbetats utefter alla de synpunkter som kommit in tidigare i processen.

 

Ett förtydligande kring jordbruksmark har efterfrågats. Inför granskningen kommer det därför att finnas en färdig jordbruksutredning. Hushållningssällskapet har på kommunens uppdrag gjort en kartering för att utröna bland annat vad som klassas som bästa jordbruksmark.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom