2019-09-04 16:08Pressmeddelande

Skolchef slutar tidigare än planerat

null

Innan sommaren valde Jonny Palmkvist att avsluta sitt uppdrag som förvaltningschef i Skara kommun. Orsaken till Jonnys egen uppsägning är att han som skolchef inte anser sig kunna driva verksamheten i enlighet med den beslutade budgeten 2020. Budgeten ska nu verkställas och då anser den politiska ledningen att Jonny inte har det förtroende som krävs för att genomföra detta.

Kommundirektör Gustaf Olsson är tydlig med att det inte är någon specifik händelse eller speciell incident som bidragit till att Jonny blir tjänstebefriad tidigare än planerat slutdatum.

– Han har gjort ett mycket gott arbete under flera år och varit en uppskattad chef och ledare inom sin förvaltning. Men nu när man ska börja arbeta konkret med budgeten är det en fördel om skolchefen och den politiska ledningen arbetar tillsammans för verksamhetens bästa, säger Gustaf Olsson, kommundirektör i Skara.

– Att Jonny får gå tidigare än planerat grundar sig i att vi anser att det saknas samsyn kring möjligheterna att nå verksamhetsmålen, säger Lotta Grönlund Plöen (M), ordförande i barn-och utbildningsnämnden.

Jonny Palmkvist gör sin sista arbetsdag i Skara kommun den 4 september. Rekryteringen av ny förvaltningschef pågår och Erik Eriksson, idag biträdande förvaltningschef, går in som tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten