2024-05-21 11:21Pressmeddelande

Skara stiger i företagsklimatet

Företagen upplever en bättre kontakt med skolan och minskad konkurrens med kommunens verksamheter. Det visar Svenskt näringslivs senaste mätning som presenterades den 21 maj. Attitydundersökningen ligger som grund till företagsklimatrankning av Sveriges kommuner, vilken presenteras i sin helhet i september. Rapporten visar att Skara stiger i det totala omdömet av företagsklimatet i kommunen.

De senaste fem åren har Skara legat på följande sammanfattande omdöme:

2020: 3.51
2021: 3.38
2022: 3.42
2023: 3.37
2024: 3,55

Det som får bäst omdöme med betyg 4,2 är frågan om 'Mobilnät och bredband', följt av 'Konkurrens från kommunens verksamheter' och 'Påverkan av brottslighet/otrygghet'. Lägst omdöme får frågan om 'Tillgång till relevant kompetens'.

- Glädjande nyheter för Skara! Det är viktigt att kommunen, både tjänstepersoner och politiker, har täta dialoger med näringslivet om hur vi tillsammans kan skapa ett bra företagsklimat och de bästa förutsättningarna för företagen. Vi genomför regelbundet företagsbesök men kommer gärna ut på fler! säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Flera områden ökar

Störst ökning i mätningen gör 'Skolans kontakt med näringslivet', 'Konkurrens från kommunens verksamheter' och 'Kommunens service och bemötande'. Det enda området som minskar i årets mätning, om än marginellt, är 'Företagens engagemang för företagsklimatet".

- Jätteroligt att det omfattande arbete som läggs ner från så många ger resultat! Det är mycket positivt på gång i Skara men det är en utmaning att få med alla på resan. Vi har ett fantastiskt näringsliv men ibland känner jag att vi har lite dåligt självförtroende. Jag hoppas att ännu fler företag vill engagera sig i våra näringslivsföreningar och nätverksträffar, för då får man en bättre inblick i allt som görs för att stärka företagsklimatet och Skara i sin helhet, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg Skara kommun.

En av flera stora mätningar

Skara kommun arbetar löpande med resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning, tillsammans med Fastighetsföretagarklimatets enkätsvar som görs vartannat år samt SKR:s företagsklimat, som görs årligen med de företag som haft ärenden i kommunen. I den mätningen hamnade Skara på plats 19 i Sverige i år och är bäst i landet på Markupplåtelse och andra plats på Livsmedelstillsyn. 

- Under året har en kraftsamling skett kring viktiga frågor som skolans samverkan med näringslivet och upphandlingen. Vi ser nu att det gett resultat och det är den dialogen som skapat den här ökningen. Det är fantastiskt bra och viktigt att hålla i! Nu måste vi fortsätta arbetet med att förbättra även de andra faktorerna och det är inte ett arbete någon klarar ensam, det måste vi göra tillsammans, säger Ylva Pettersson, oppositionsråd.

Skara (foretagsklimat.se)

Skara är bäst i landet på markupplåtelse och tvåa inom livsmedelskontroll - Skara kommuns startsida


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Näringslivsstrateg
Helena Nyman Friberg