2018-02-12 10:14Pressmeddelande

Skara satsar på klimatsmart skolmat

null

Klimatsmart mat hamnar nu på tallrikarna i skolmatsalarna i Skara kommun.

— Vi visar våra elever att det är gott och ganska enkelt att byta ut matvaror för att äta mer klimatsmart. Vi uppmuntrar också eleverna att lära sig mer om mat och svinn för att få kunskap hur vi kan minska vår förbrukning av jordens resurser, säger avdelningschef Kristina Fahlgren-Palm.

Kostenheten i Skara-Götene fortsätter arbetet med miljömässig hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi det goda livet i Skara. I Skara pågår arbetet att skydda miljön genom att använda energi och naturresurser på ett effektivt sätt. Vi vill genom hållbara vanor vara ett föredöme som stärker normer och värderingar.

Maten vi människor äter står för en fjärdedel av vår klimatpåverkan. Men maten orsakar fler miljöproblem – till exempel att vi utrotar arter, att våra hav blir förorenade och vi anstränger jordens resurser allt hårdare. Om alla på jorden skulle leva som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra planeter; maten står för cirka en tredjedel av detta.

Köttkonsumtionen ökar över hela världen. I Sverige äter vi i snitt 50–55 kg kött per person och år, vilket är ungefär dubbelt så mycket som på 1970-talet. Idag äter vi lite mer nötkött, mer griskött och väldigt mycket mer kyckling än på den tiden. Det är dock inte köttproduktionen i Sverige som ökat, tvärtom. Den svenska köttproduktionen har både minskat i mängd och produktionen har blivit bättre med minskade utsläpp och förstärkta miljöåtgärder som resultat.*     

Så äter du klimatsmart

  • Halvera köttkonsumtionen
  • Köp svenskt kvalitetskött istället för utländskt
  • Dubblera antalet gröna proteiner
  • Sluta slänga ätbar mat – det vinner både du och planeten på!
  • Ät mera frukt och grönt                   

Vår mat har enorm påverkan på planeten

Klimatsmart matsedel vecka 9

Vecka 9 kommer kommunernas alla kök att servera klimatsmart mat. Utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens leverantörer jobbar vi tillsammans med skolans pedagoger och elever för att tänka klimatsmart.

Media är välkomna att provsmaka

Välkommen på pressträff onsdagen den 14 februari klockan 14.00 i Viktoriaskolans restaurang i Skara.

För mer information

Kontakta avdelningschef för kostenheten Kristina Fahlgren-Palm tel. 0511-327 82.                        


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten