2020-09-23 11:37Pressmeddelande

Skara rekordklättrar i företagsklimatet - igen!

null

Idag släpptes Svenskt näringslivs årliga rankning av företagsklimatet. Resultatet är mycket glädjande för Skaras del som klättrar för tredje året i rad.

Sedan drygt 20 år tillbaka mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelse av företagsklimatet i den kommun som de är verksamma i. Undersökningen skickas till mer än 60 000 företag i hela Sverige som svarar på ett 20-tal frågor. Under försommaren presenteras enkätresultaten och när hösten inleds sammanställs en ranking av landets kommuner.

Undersökningen av företagsklimatet görs i alla Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Skara har på tre år klättrat 99 placeringar och ligger nu på plats 89 i landet, mot 127 år 2019.

-Det är fantastiskt glädjande att Skara återigen rekordklättrar i företagsrankingen och stärker sin ställning som attraktiv kommun för ett växande näringsliv. Vi är också tacksamma över att se vad vi ska fortsätta utveckla. Vi ska fortsätta ha fullt fokus på den dialog och service som gör Skara till en vinnare vad gäller jobben, utbudet och framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Kommunen arbetar målinriktat med att förbättra sin service och bemötandet mot näringslivet.

-Att vi återigen stiger i rankingen är en kvittens på att det långsiktiga arbete vi dragit igång ger resultat. Ett positivt näringslivsklimat är avgörande för vår utveckling och därför något vi arbetat intensivt med. Men detta är inget man når utan bred samverkan mellan alla kommunala delar, näringsliv samt övriga intressenter. Vill passa på att lyfta våra medarbetare inom Skara kommun som alla på olika sätt dagligen med sitt goda arbete bidrar till denna positiva utveckling!, säger kommundirektör Gustaf Olsson

Enkäten ger också kommunen möjlighet att hitta fokusområden för ett fortsatt gynnsamt klimat. Detta sker genom samverkan i olika forum och nätverk med exempelvis fastighetsägare, handlare och andra små som stora företag.

- Det är fantastiskt kul att vi än en gång stiger i rankningen och ett bevis att vi är på rätt väg, men detta är framförallt ett lagarbete mellan kommunen och alla aktörer i näringslivet, säger näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg.

Kontaktperson
Helena Nyman Friberg
Näringslivsstrateg
Tel direkt 0511-320 06
Tel växel 0511-320 00
E-post: helena.nymanfriberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten