2022-09-28 13:40Pressmeddelande

Skara ökar i Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringsliv ställer varje år en rad frågor till näringslivet om olika aspekter på kommunernas företagsklimat. Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning presenteras under våren och följs alltid av en kommunranking. I årets enkät ger företagarna i Skara 3,42 på en 6-gradig skala jämfört med rikssnittet på 3,43 och i kommunrankingen hamnar Skara på plats 118 av 290 kommuner. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2022 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

I årets rankning tilldelas Skara kommun alltså plats 118 av 290. Skara har tidigare rankats på plats:

  • 123 (2021)
  • 89 (2020)
  • 127 (2019)
  • 168 (2018)

– Resultatet pekar åt rätt håll och det är positivt för Skara. Ett starkt företagsklimat är ett gemensamt intresse och vi är många både inom näringslivet och i kommunen som aktivt jobbar för att skapa de bästa förutsättningarna för att driva företag inom Skara kommun, säger näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg.

Skara bäst i service, information och bredband

Den bästa rankningen får Skara i frågan om Service och bemötande där kommunen hamnar på plats 55 jämfört med plats 94 år 2021. Även Information till företag och Mobilnät och bredband får höga placeringar med rankingsplats 64 jämfört med plats 101 förra året, och 67 för mobilnät och bredband jämfört med 75 i fjol.

Kommunen får fortsatt gott omdöme i kontakten med tillstånd, tillsyn och kontroll med höga siffror som 4,5-4,7. Av de femton enkätfrågor som ställs ökar omdömet på åtta frågor, minskar på fyra frågor och ligger oförändrat på tre frågor. Det som ökar mest är bland annat tjänstepersoners attityder till företagande, företagens engagemang för företagsklimat, information till företagen och kommunpolitikers attityder.

Företagarna önskade prioriteringar är bland annat minskad brottslighet och ökad trygghet, ökad samverkan skola och näringsliv och fler bostäder. Det som minskar något är tillgång till relevant kompetens och konkurrens från kommunens verksamheter. Upphandling får lägst omdöme men är utan förändring sedan 2021.

– Gott med en positiv trend! Kanske ännu bättre att vi fortsatt har ett gott omdöme i kontakten med tillstånd och tillsyn. Dessutom är det positivt att vi ökar på frågan om tjänstepersoners attityder till företagande, företagens engagemang för företagsklimat och kommunpolitikers attityder. Det visar att vi är på helt rätt väg i det arbete vi gör tillsammans! säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

Totalt svarade 93 slumpvis utvalda företag på enkäten, vilket var en svarsfrekvens på 50 %. Störst svarsandel gavs bland företag med 1-5 anställda (43 %) och inom handel (25 %).

Skara (foretagsklimat.se)

Foretagsklimat.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Näringslivsstrateg
Helena Nyman Friberg