2019-05-13 08:00Pressmeddelande

Skara och Götene kommuner stärker lokala livsmedelsföretag

null

I Skara och Götene kommuner samlas flera fält inom livsmedelsproduktionen så som forskning, utbildning och rådgivning. Här finns Uddetorps lantbruksskola, Sveriges lantbruksuniversitet och flera gröna näringar och företag. En stor del av kommunernas mark används av livsmedelsindustrin. Men bristen på personal med rätt kompetens inom livsmedelsbranschen är stor och arbetet med förädling behöver bli bättre. Kommunerna har därför valt att arbeta vidare med och utveckla Västra Götalandsregionen livsmedelsstrategi, för att stärka lokala livsmedelsföretag med fokus på en hållbar industri.

– Livsmedelsstrategin är viktig för både konsumenterna och producenterna i Skara. För oss som kommun är det en självklar nyckelfråga att stärka en hållbar utveckling genom att satsa på utbildning, lokalt grönt företagande och bra lösningar för miljön, säger Skaras kommunalråd Ylva Pettersson (M).

–Det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg i att maten du äter är hållbart producerad. Livsmedelsproduktionen i Götene och hela Sverige behöver öka och få förutsättningar att växa. Vi behöver fler matföretagare och skapa fler jobb i de gröna näringarna, säger Götenes kommunalråd Susanne Andersson (C).

Det finns en stor potential i branschen och kommunerna har redan tillsammans med region och länsstyrelse genomfört tre kompetensutvecklingsdagar. De har hittills handlat om kompetensförsörjning, hur man tillsammans kan underlätta för företagare inom branschen, hur upphandlingar kan användas som motor för lokal tillväxt samt hur man skapar en bättre koppling mellan forskning och livsmedelsproduktion.

Maten som serveras i skolan och äldreomsorgen är upphandlad av kommunerna. Här arbetar man aktivt för att stärka lokala livsmedelsföretag.

– Att servera närodlad potatis till alla gäster på ”slätten” i Skara och Götene är en fantastisk förmån. Att kunna arbeta med lokalproducerade produkter ger mervärdeför alla, säger Kristina Fahlgren Palm, avdelningschef för kommunens kostenhet i Skara och Götene.

Nästa steg är ett utbildningstillfälle i höst, där kommunerna efterfrågat stöd från regionen för att arbeta praktiskt med strategin. Det behövs ett tydligare stöd för att arbeta bättre i en process och få fler kontakter inom området.

För mer information kontakta

Louise Albansson, 0511-326 64, Susanne Andersson 0511-38 60 05, Ylva Pettersson 0511-324 30 eller Kristina Fahlgren Palm 0511-327 82.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten