2016-11-02 13:27Pressmeddelande

Skara lyser upp i höstmörkret

Pressinbjudan

Vi träffas torsdag 3 november klockan 17.00 vid Björndammen i Skara och guidar er i ett upplyst Skara.

I höst, när mörkret faller över Skara, lyser vi upp några av de platser vi sett har behov av bättre belysning - för en snyggare och tryggare stad.

Trygghet är en fråga om hållbarhet, såväl socialt som miljömässigt. Vackra och trygga miljöer får människor att vilja röra sig i staden till fots. En vacker, trygg och välordnad miljö kan vara skillnaden mellan att våga ge sig ut på promenaden eller joggingturen eller att inte göra det, eller att välja att ta bilen eller cykeln till affären.

Trygghet handlar om hur vi upplever miljöer och situationer, inte om hur farliga de är. En vacker plats upplevs som tryggare än en sin är dåligt skött. En skräpig gata, en gata belyst på bilarnas villkor, långa händelselösa gatusträckor, och folktomma platser triggar igång negativa associationer och kan ge en känsla av otrygghet.

Skaraborgsgatan får ny belysning i två etapper

På Skaraborgsgatan längs bostadsområdet Valhall har belysningen förändrats för en mer stadsmässig och överblickbar miljö. Nya träd med olika blomningstid och färger skapar variation och låga häckar ger de gående egna och överblickbara rörelseutrymmen. Belysningen på bostadssidan sitter tätare och ger en bättre ljusbild.

Längs Skaraborgsgatans centrala del tänds på torsdag en ny belysning som ger gatan en helt ny gestaltning kvällstid. Lamporna sitter monterade på husfasaderna och belyser träden längs gatan. Det skapar ett mjukare och varmare rum längs gatan och synliggör variationen i årstiderna.

- Skillnaden mot traditionell belysning som bara lyser upp ytorna runt om eller till och med är oavskärmade så att de bara bildar en skarp ljuspunkt från källan är stor, säger Anders Kyrkander, stadsarkitekt. Detta är ett samarbetsprojekt tillsammans med fastighetsägarna, som vi är väldigt glada för.

Mer belysning att se framemot

Några fler punktinsatser är under genomförande och kommer märkas av senare i höst. Än så länge finns bara foton från provbelysning, men dessa ger en bild av vad mer som finns att se framemot.

En av insatserna är runt Viktoriasjön - under hösten kommer träden vid Viktoriabron att belysas. Förutom att den smala och mörka passagen lyses upp, kommer åtgärden att synas runt hela sjön, när träden vackert speglas i vattnet.

Cykelviadukten vid Katedralskolan får också bättre belysning. Undergångar har ofta en relativ skarp belysning inne i gången medan utgången ibland upplevs som ogenomträngligt mörk. Den nya belysningen kommer därför mjuka upp dessa kontraster.

Den nya stadsskulpturen mittemot Domkyrkan belyses med en spotlight som ger parken vid kyrkoruinen en tyngdpunkt och en mening även efter solen har gått ner. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten