2016-04-18 12:06Pressmeddelande

Skara kraftsamlar för hållbart yrkesliv

null

Skara kommun har fått medel för att i samverkan med försäkringskassan, Försäkringsmedicinskt forum, Vårdcentralen Vilan och arbetsförmedlingen arbeta för ett hållbart yrkesliv med lägre sjukskrivningstal som mål.

Projektet Hållbart yrkesliv är tvåårigt och pågår 2016-2017.

Det är Östra hälso- och sjukvårdsnämnden som beviljat 3,6 miljoner till detta arbete.

Chefer och arbetsledare både inom den offentliga sektorn och det privata näringslivet kommer att erbjudas föreläsningar och workshops som kompetensutveckling.

-Ledarskapet är viktigt för arbetsmiljön och god rehabilitering .Vi måste föra en dialog kring dessa frågor både inom kommunen och med ledare i det privata näringslivet , säger Åsa Jellinek, utvecklingschef i Skara kommun.

Åtgärder riktade till den sjukskrivne direkt kommer ingå i projektet genom arbete med en väg in i rehab kedjan.

Bakgrunden till denna kraftsamling är att sjukpenningtalen är höga. Ökningen gäller såväl kommunen som arbetsgivare som det geografiska området. Ökningen sker särskilt i gruppen kvinnor inom kontaktyrken. Den allra största delen av de sjukskrivna har anställning och är inte arbetslösa. De vanligaste orsakerna till sjukskrivningar är psykiska sjukdomar och besvär i muskler/skelett.

Erica Boegård är anställd för att vara projektledare för ”Hållbart yrkesliv”.

Kontaktperson:

Åsa Jellinek, utvecklingschef, Skara kommun
Telefon 0511-324 37


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten