2020-03-27 14:45Pressmeddelande

Skara kommun underlättar för caféer och restauranger att öppna sina uteserveringar

null

Med anledning av den situation som samhället nu befinner sig i har Skara kommun tagit beslut om att tillfälligt förenkla hanteringen av tillstånd för uteserveringar med förhoppning om att underlätta för stadens caféer och restauranger. Beslutet börjar gälla omgående.

- När vi befinner oss i detta ansträngda läge vill vi från kommunen självklart göra vad vi kan för att underlätta. Vi hoppas att de negativa effekterna för caféerna och restaurangerna kan mildras med hjälp av beslutet, säger Sture Nilsson, ordförande för förvaltningen för service och teknik.

Normalt sett behöver företag som önskar att sätta upp en uteservering söka tillstånd hos polisen, som i sin tur inhämtar synpunkter från kommunen. I den förenklade hanteringen behöver polisen inte inhämta kommunens synpunkter utan kan ge företagen tillåtelse att sätta upp sin uteservering direkt. Detta gäller för de företag som tidigare haft ett godkänt tillstånd för uteservering.

För de företag som inte har ett godkänt tillstånd sedan tidigare gäller fortfarande att polisen måste inhämta kommunens synpunkter. Detta kommer att ske skyndsamt.

- Precis som Sture säger så är det en självklarhet för oss att underlätta på de sätt vi kan. I de fall som polisen behöver inhämta kommunens synpunkter gör vi allt vi kan för att detta ska ske så snabbt som möjligt, berättar Mats Bäck, avdelningschef på Förvaltningen för Service & Teknik.


Ser löpande över möjligheterna att underlätta för näringslivet

Skara kommun arbetar på flera områden för att underlätta för företagare. Tidigare har kommunen exempelvis beslutat om att företagare kan begära anstånd för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter. Kommunen skjuter också upp tillsynsbesök och pågående ärenden som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånd, anmälningspliktiga- och tillsynsärenden.

För mer information kontakta

Mats Bäck, avdelningschef Förvaltningen för Service & Teknik
0511-322 05, mats.back@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten