2017-06-14 08:00Pressmeddelande

Skara kommun planerar för en ny seniormässa

För tre år sedan anordnades Skaras första seniormässa – i september är det dags igen. Den 15 september blir det fullt fokus på det goda livet för kommunens seniorer. Syftet är att skapa en mötesarena och visa vilka möjligheter till ett rikt pensionärsliv som finns att tillgå i närområdet.

När mässan anordnades för första gången för tre år sedan blev de en succé. Närmare 700 besökte mässan under en dag. I utvärderingen av mässan framkom framför allt hur viktigt det är att skapa mötesplatser och få information. Det har projektgruppen, som består av representanter från kommunens verksamheter, PRO och SPF, tagit fasta på inför årets mässa.

- Mötesarenan blir mässan och vi gör vårt bästa för att fylla den med ett attraktivt innehåll. Vi kommer att beröra områden som exempelvis boende, fritidsaktiviteter, hälsa och friskvård. Vi vill helt enkelt stimulera ett aktivt och hälsosamt seniorliv, säger Solveig Svantesson, samordnare på kommunens omsorgsförvaltning och projektledare för Seniormässan.

Kontakt har tagits med näringsliv, kommunala förvaltningar, primärvård och myndigheter för att se om de vill delta i mässan. I dagsläget är ungefär 30 utställare klara. Entrélotten kommer att kosta 20 kronor och då har besökarna också möjlighet att vinna på det lotteri som anordnas med vinster från utställarna.

- Vi är inte helt klara med programmet men jag kan avslöja att Elisabet Stålarm kommer att invigningstala, att vi får kåseri av Carl Thulin och att vi kommer ordna en modevisning. Det kommer också finnas försäljning av mat och dryck för den hungrige, avslutar Solveig Svantesson.

Målgruppen för mässan är 55+.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten