2021-12-07 11:42Pressmeddelande

Skara kommun och Planeten skriver avtal för att motverka ensamhet

När en offentlig instans och en idéburen organisation tillsammans tar sig an en samhällsutmaning ökar möjligheterna och flexibiliteten att lösa den. Nu skriver Skara kommuns omsorgsnämnd och föreningen Diakonihuset Planeten avtal för att tillsammans verka för inkluderande mötesplatser där alla får utrymme och har ett sammanhang.

Avtalet som skrivs gäller för en treårsperiod, 2022-2024. Förutom samverkan, kunskapsutbyte och utbildningsinsatser omfattar avtalet även ett ekonomiskt bidrag från Skara kommun till Planeten på 50 000 kronor årligen.

Samverkansavtalet kommer att tecknas den 13 december klockan 10.00 på Diakonihuset Planeten, Olins gränd 4 i Skara.

Välkomna till Planeten för att ta del av ögonblicket då vi kraftsamlar för inkluderande mötesplatser och allas rätt till ett sammanhang.

Medverkande:

Ordförande omsorgsnämnden Gunilla Druve Jansson
Ordförande för Diakonihuset Planeten Kristina Gustafsson Bonnier
Verksamhetsansvarig Åsa Wikman

Anmäl gärna ditt deltagande till nedanstående.

Kontaktperson
Brita Göhlin
Processledare
brita.gohlin@skara.se
0511-325 56


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom