2019-04-15 11:51Pressmeddelande

Skara kommun nominerad till Guldtrappan

null

Skara kommun har blivit nominerade för sitt långsiktiga arbete med digitala lärande i skolan. Vinnaren presenteras den 17 juni.

I Skara kommun satsar man på digitala verktyg och lärresurser som ett led i att utveckla och variera undervisningen för eleverna. Med anledning av detta är man nu en av sex kommuner som blivit nominerade till Guldtrappan 2019.

– Självklart känns det väldigt hedrande att vara nominerad till Guldtrappan. Detta är en nominering som alla inom Barn-och utbildning bidragit till och vi har tillsammans arbetat för att komma hit. Det är roligt när det arbete man gör uppmärksammas, säger Anders Vilhelmsson som är IT-strateg på barn- och utbildning i Skara kommun.

Utmärkelsen delas ut till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokument för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Syftet är att inspirera till skolutveckling genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

– Under de år som vi aktivt arbetat med digitaliseringsfrågan har det hänt en hel del. Vi har inför 1-1 i grundskolan, det vill säga en ipad till varje elev. På gymnasiet har alla elever en varsin dator. Vi har utbildat handledare ute i verksamheterna där deras uppdrag är att stötta och inspirera kring digitalisering, fortsätter Anders.

Ett skolutvecklingsprojekt, inte ett IT-projekt

I Skara kommun har skolledarna varit överens om att den digitala satsningen inte ska vara ett eget IT-projekt utan ett skolutvecklingsprojekt. Det ska vara en naturlig del i den vardagliga undervisningen och ingå i de målområden som prioriteras.

– Idag har vi digitala läromedel i samtliga årskurs 4-9 klasser. Det finns flera fördelar, det är strukturerat, nås från flera digitala enheter, tillgängligt för alla och det finns bra hjälpmedelsinstruktioner. Så länge vi vågar testa och prova på nya pedagogiska arbetssätt kommer den digitala utvecklingen gå framåt, avslutar Anders.

”Höja kvalitén och individanpassa”

Undervisningen förändras och utvecklas mot att det traditionella lärandet kombineras med ett digitalt eller nätbaserat lärande. Det handlar om att dels säkerställa elevernas digitala kompetens dels att alla elever ska få så goda kunskaper som möjligt.

– Det är viktigt att utbilda eleverna i att bli goda användare av internet och att ta hjälp av alla positiva verktyg som finns. Digitala verktyg ska inte ersätta traditionella utan bör ses som en resurs för att kunna höja kvalitén och individanpassa efter elevernas förmågor, säger Karin Jern Karlsson, lärare på Katedralskolan. 

Kontakt
Anders Vilhelmsson
IT-strateg barn- och utbildning
Telefon: 0511-321 38
E-post: anders.vilhelmsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten