2024-02-23 13:11Pressmeddelande

Skara kommun flaggar för Ukraina på årsdagen av invasionen

Ukrainas flagga

På lördag den 24 februari är det två år sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes. För att uppmärksamma detta kommer Skara kommun att hissa den ukrainska flaggan.

Detta görs för att visa solidaritet med den ukrainska befolkningen och stå upp för demokratiska rättigheter.

- Vi har inga indikationer på att kriget i Ukraina är på väg att ta slut. På lördag har det pågått i två år och hundratusentals människor har fått sätta livet till i både strid och som civila offer. Vi vill ge vårt stöd till det ukrainska folket att fortsätta sin kamp för att kunna vara ett självständigt land, säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Skara kommun.

- Varje år vi yttrar solidaritet med folket i Ukraina har antalet döda, sårade och plågade ökat. Den mänskliga sorgen och lidandet i det här får vi aldrig tystna kring. Krigsaggressioner, terrorism, brott mot folkrätten och mot de mänskliga rättigheterna måste alltid mötas med de demokratiska samhällenas fördömande. Jag är stolt över det stöd till Ukraina som kommer från Sverige, och tacksam över att vi människa till människa kan säga: din sak är min, säger Ylva Pettersson, oppositionsråd i Skara kommun.

Flaggan hissas tillsammans med den svenska flaggan klockan 9 på lördag morgon. På kvällen kommer även vattentornet att belysas i Ukrainas färger.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Gunilla Druve Jansson
Kommunalråd (C)
Gunilla Druve Jansson