2019-02-25 14:31Pressmeddelande

Skara kommun får 25 000 kronor till Hellsingjubileum

null

Skara kommuns bibliotek sökte och fick 25 000 kronor av Västra Götalandsregionen för att uppmärksamma att Sverige firar Lennart Hellsing 100 år. I Skaras Gamla bibliotek kommer vi att visa utställningen Allemansland under hösten 2019, som är producerad av Barnutställningar.

I samband med utställningen kommer Gamla biblioteket från 1850-talet bli en plats för barn med sagostunder, sång, rim, ramsor och guidningar bland figurerna i Allemansland.

– Aktiviteterna, som ingår i kommunens läsfrämjandeprojekt, kommer att erbjudas på flera av de språk som talas i kommunen så som tigrinja, somaliska, arabiska och så klart svenska. Vi kommer också att engagera flera generationer genom att låta pensionärer läsa böcker för barnen, säger kulturchef Åsa Veghed.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten