2018-05-04 14:57Pressmeddelande

Skara kommun delar ut Västtrafikkort till elever

null

Skara kommun deltar i det nationella initiativet till kostnadsfri kollektivtrafik för elever under sommarlovet. Satsningen bekostas av ett nationellt och regionalt bidrag.

Den 26 april kom beskedet att regeringen fattat beslut om en treårig satsning som ger skolungdomar från årskurs 6-10 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till kostnadsfri kollektivtrafik under sommarlovet. Satsningen bekostas av nationellt och regionalt bidrag.

Kommunerna tar fram information om vilka elever som är berättigade och sköter utdelningen av korten.

- Det är mycket positivt att vi kan stötta ungdomarna att ta sig till sommarjobb och aktiviteter, säger kollektivtrafikstrateg Johannes Hukkanen.

Skara kommun kommer att dela ut ”sommarlovskorten” i skolorna från och med slutet av maj. Korten gäller 1 juni- 31 augusti. Elever som går på skolor i andra kommuner men är skrivna i Skara kommun kommer att kunna hämta ut sitt kort på Katedralskolan.

Kontaktperson:

Johannes Hukkanen, kollektivtrafikstrateg
Telefon 0511-38 68 04
johannes.hukkanen@gotene.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten