2023-10-18 12:43Pressmeddelande

Skara kommun är certifierad för sitt trygghetsarbete

Purple flag hissad.

Som första kommun i Skaraborg är Skara nu Purple flag-certifierade. Det innebär att kommunen och näringslivet har riggat för hur Skara ska bli en tryggare och mer attraktiv plats att vistas på kvälls- och nattetid.

I flera enkäter som tidigare har gjorts med invånare och näringsliv har det framkommit att kommunen behöver fokusera mer på trygghetsfrågan. Av den anledningen beslutade näringslivföreningen MEGA+ och kommunen att för två år sedan satsa på att arbeta enligt konceptet Purple flag, som drivs av den branschöverskridande medlemsorganisationen Svenska Stadskärnor.

Även om flera åtgärder redan har genomförts i stadskärnan är certifieringen gjord utifrån den handlingsplan som har sammanställts utifrån identifierade behov under projekttiden. Det är först nu som arbetet går in i genomförandefas på riktigt.

- Nu är vi framme vid certifieringen och det känns väldigt bra. Vår förhoppning och tro är att arbetet skall leda till att fler känner en upplevd trygghet när man rör sig i staden. Nu går arbetet vidare och det här är bara början i vårt arbete med att skapa en attraktivare stadskärna, säger Håkan Persson, ordförande näringslivsföreningen MEGA+.


Ungas syn på trygghet

För att snabbt fånga in ungdomarnas syn på trygghet och vad som gör en stadskärna attraktiv för dem, fanns trygghet tidigt med som ett uppdrag för de unga som har gjort sin feriepraktik som unga kommunutvecklare. Därtill har dialoger, workshops och trygghetsvandringar arrangerats med såväl invånare som föreningar och företag. Hittills har initiativen resulterat i bland annat ökad belysning vid Björndammen, busstationen, Krabbelund och Olins park, nya riktlinjer för uteserveringar och borttagning av växtlighet som skymmer sikten på flera platser.

- Kommunen har ett bra samarbete med näringslivet för att få en ökad upplevd trygghet och mer attraktiv stadskärna, där vi som invånare och besökare trivs och vill vistas. Det är det som är andemeningen i det här projektet. Jag är tacksam för ett gott samarbete säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

När projektet nu går in i en ny fas har en nytillsatt arbetsgrupp bildats med fokus på gestaltning och attraktivitet i stadskärnan. I den gruppen kommer att handlingsplanen i Purple flag tillsammans med andra frågor som rör stadskärnan hanteras. 

 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Gunilla Druve Jansson
Kommunalråd (C)
Gunilla Druve Jansson
Ordförande MEGA +
Håkan Persson