2017-04-26 14:36Pressmeddelande

Skara i topp vad gäller nöjda kunder i myndighetsutövning inom brandskydd och bygglov

null

Den 25 april släpptes resultatet av Företagsklimat 2016, öppna jämförelser, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning utförd av Sveriges Kommuner och Landsting. I undersökningen får företagare svara på kommunernas myndighetsutövning inom sex områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- o hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Av 147 deltagande kommuner utmärker sig Skara inom två områden; brandskydd där man kommer på plats 7 och bygglov där man kommer på plats 13, där man även kommer på sjunde plats för kommuner med störst förbättring.

- Det är roligt att se att vi förbättrar våra resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström. Bygg och plankontoret har lagt resurser på snabb hantering av ärenden, ökat tillgängligheten samt att vi har en bra dialog med våra företag. Inom området brandskydd har vi legat i topp sedan denna mätning började.

Även inom de andra myndighetsområdena som varit mätbara får Skara godkända resultat, endast serveringstillståndet drar ner index något.

- Detta med serveringstillstånd kan vara lite knepigt då det är en skyddslagstiftning, säger omsorgschef Pernilla Magnusson. Vi har en plan för hur vi ska förenkla våra rutiner och just nu pågår ett utvecklingsarbete med målet att Skaras samarbetsområde och Lidköpings samarbetsområde ska slås samman. Målet är att öka kvaliteten vad gäller servicen för våra restaurangägare men även att få en gemensam och enhetlig handläggning.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten