2020-06-18 14:38Pressmeddelande

​Skara hemvård byter plats till bättre lokaler

null

Delaktighet! Samverkan! Ytor! Ljusa, trevliga och verksamhetsanpassade lokaler. Listan kan göras lång över allt som är positivt med hemvårdspersonalens nya lokaler på Trädgårdsgatan 2.

De gamla lokalerna på Nils Bilstensgatan började bli föråldrade och uppfyllde inte arbetsmiljökraven. Ett beslut om att flytta till de tomma lokalerna under biblioteket var fattat och flytten skulle ske till hösten, men med tanke på rådande pandemiläge där behovet av stora utrymmen och ”luft” var stora gjordes flytten redan nu. I de nya lokalerna har varje hemvårdsgrupp, som redan jobbar ihop på fältet, egna rum, men behöver inte trängas med övriga grupper. Vill man ändå ses över gruppgränserna finns ett stort och luftigt personalrum med många bord, där samverkan och samtal möjliggörs samtidigt som rekommenderad distans kan hållas. 

- Det är ett otroligt lyft för hemvårdsgrupperna Djäkne, Frejan, Midgård och Viktoria att få nya och fräscha lokaler. Det ger goda möjligheter att ses och utbyta erfarenheter med varandra. Närheten främjar bättre samarbete för alla, både personal och chefer, säger en av enhetscheferna för hemvården, Johan Wincrantz.

De nya lokalerna är inte bara större. De har även bättre ventilation och det som medarbetarna märkte av direkt var att det är mycket tystade. Ljudabsorbenterna på plats skapar ett lugn och harmoni.

Även gruppernas enhetschefer är på plats och hemvårdens larmadministratörer. Lokalerna ligger nu på samma plan, till skillnad mot tidigare, och detta gör också att det är lättare att hitta och se varandra.

Lokalerna är basen för arbetsgrupperna, där rapportering från föregående pass, uppdatering av nya vårdtagare, telefonsamtal och annat administrativt sker. Det är också här man äter sin frukost, fika och lunch. Utöver detta är personalen ute hos vårdtagare. 

---------------------

Kontakt

Anna Jonsson, Enhetschef

Telefon: 0511-32337
E-post: anna.jonsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten