2019-06-14 15:03Pressmeddelande

Skara får utmärkelse för digital skolutveckling

null

Guldtrappan, som i år delas ut för fjärde gången, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen Guldtrappan delas ut till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

Skara kommun började att digitalisera tidigt i skolan. Skara var bland de första kommunerna som införde en surfplatta/dator per elev på gymnasiet, men vi har det nu även i grundskolan. Idag är det långt ifrån alla kommuner som kan erbjuda det. Pedagogerna har också fått utbildning att använda den digitala utrustningen på ett effektivt sätt och det är en tydlig signal att vi nu ska arbeta med digitalisering på alla plan. För eleverna innebär det de får lära sig digitala verktyg och blir på så sätt väl rustade för såväl nutid som framtid. Anders Vilhelmsson är IT-strateg på barn- och utbildningsförvaltningen och är den som har drivit digitaliseringsprocessen inom skolan.

Skaras framgångar bakom utmärkelsen

– Det är naturligtvis många faktorer som ligger till grund för att vi nu får utmärkelsen Guldtrappan. Några av framgångsfaktorerna som jag ser är bland annat att det länge har funnits en politisk vilja, att Skara är en modern skolstad och att man därför tidigt satsat på digitala verktyg i skolan. En annan framgångsfaktor är att skolledarna och pedagogerna fått utbildning i digitalisering och därefter jobbat på i verksamheten. Det största arbetet gör ju faktiskt pedagogerna. Det är jätteroligt att vara en av sex kommuner i Sverige som får pris för digitaliseringsarbetet inom skolan och det är inte utan att man blir stolt över det fina arbete våra pedagoger och skolledare har gjort och gör för våra barn och unga i Skara kommun, säger IT-strateg Anders Vilhelmsson.

Nu fortsätter arbetet med digitalisering i Skara kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen varvar digitala verktyg med traditionella för att på så sätt utbilda våra barn och unga, inte bara med den faktakunskap de behöver för framtiden, utan också i verktygen att söka kunskap.

– Det känns väldigt bra att få detta kvitto på att allt det arbete som skolor och pedagoger lagt ner är värdefullt och ger våra elever fördelar. Guldtrappan delas ut till de som framgångsrikt digitaliserat skolan, och det är väldigt roligt och spännande att Skara kommun fått denna utmärkelse. Anders Vilhelmssons driv och kunskap har varit extremt viktig för arbetet, säger Lotta Grönlund Plöen (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Juryns motivering och utdelning

Skara, barn- och utbildningsnämnden: förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola

”En lång, enad och envis digitaliseringsresa visar nu på resultat inom skolhuvudmannens verksamheter. Både ledarskap och visioner har satts på prov. Satsningar på samtliga skolledare, med både teknik och ökad kompetens har bidragit till ett framgångsrikt lärande kopplat till digitala strategier. Resurscentret Stureplan är ett lovande initiativ.”

– Dessa skolhuvudmän visar en ny mognad i digitalisering, de visar att digitalisering är en långsiktig strukturerad process, men en som också kan accelereras. De visar att elevers digitala kompetens kan lyftas och skolans kompetens kan utvecklas med olika typer av lösningar, men alltid baserad på stark involvering av hela kedjan av beslutsfattare, lärare och elever, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i juryn för Guldtrappan.

– Mottagarna av Guldtrappan kan sporra andra skolhuvudmän att bli ännu bättre i sitt arbete med digitalisering. Och att lära av varandra är nödvändigt om alla huvudmän ska nå målen i regeringens nationella strategi för skolans digitalisering till år 2022. Vår gemensamma utgångspunkt i den processen är ökad likvärdighet för alla elever, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges kommuner och landsting (Skl).

Utmärkelsen kommer att utdelas på Framtidens lärande VÄST den 14-15 november i Trollhättan. De sex skolhuvudmännen kommer också att kunna stå värdar för Guldtrappe-studiebesök för att ge andra huvudmän möjlighet att studera upplägg och erfarenheter. De andra som mottagit utmärkelsen är: Alingsås kommun, Luleå kommun, Lärande i Sverige AB, Malmö Stad och Trollhättans stad.

Kontaktpersoner och mer information om Guldtrappan

Anders Vilhelmsson, anders.vilhelmsson@skara.se eller 0511-321 38. Lotta Grönlund Plöen, lotta.gronlundploen@skara.se eller 070-370 98 19.

Peter Becker, ordförande juryn, Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se,

mobil 070 710 4453. Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, tfn 08 527 331 67. Tilsith Lacouture, Sveriges Kommuner och Landsting, tilsith.lacouture@skl.se, tfn 08 452 78 10. Arja Holmstedt Svensson, Yngve Lindbergs minne, arja@holmstedtkonsult.se, mobil 070 302 1019

Mer information och pressbilder på Guldtrappans webbplats: www.diu.se/guldtrappan

Guldtrappans sju bedömningskriterier

1.Vision, strategi och planer för digital skolutveckling, förankrad i verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

2.Infrastruktur (nät, system, plattformar, digitala enheter) som ger ett stabilt stöd till varierade och flexibla arbetssätt samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten

3.Tillgång till anpassningsbara och ändamålsenliga digitala lärresurser, liksom strukturer för egenproducerade och öppna resurser samt tillgång till skolbibliotek

4.Strategiskt ledarskap på alla nivåer som utvecklar den pedagogiska verksamheten och ökar måluppfyllelsen

5.Likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att använda digitala verktyg och att utveckla sin digitala kompetens.

6.Digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

7.Strukturerad och kontinuerlig utveckling av pedagogers digitala kompetens, inte minst genom pedagogiskt erfarenhetsutbyte och andra kollegiala former.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten