2023-06-16 07:25Pressmeddelande

Skara är den bästa kommunen när det gäller bemötande

I Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga servicemätning bland landets kommuner hamnar Skara på första plats när det gäller bemötande och på plats fyra i den totala mätningen. Undersökningen visar invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen.

- Det är roligt att se att våra kommuninvånare upplever oss som enkla i sin kontakt med kommunen och att vi levererar med ett bra bemötande. Det är alla medarbetare i kommunen som bidrar till vår höga placering, både i enkelhet och bemötande och helheten gör mig stolt, säger Therese Bergsten, arbetsledare för Skara kommuns kontaktcenter.

Årlig mätning

Tillsammans med Brilliant Future har SKR tagit fram en mätning av service och bemötande vid kontakt med kommunen. Den visar vilka kommuner som invånarna själva anser ger bäst bemötande och gör det enkelt för dem att få hjälp. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och visar även vilka ärenden som kommuninvånarna är mest nöjda med.

- Vi som kommun jobbar hela tiden för våra invånares bästa och under våren har vi fokuserat extra på att få till enkelheten i kontakten med oss nu när kommunens kontaktcenter har startat upp. Vi strävar alltid efter att våra invånare ska få ett bemötande i världsklass i kontakten med oss och det har vi lyckats med, fortsätter Therese.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Arbetsledare kontaktcenter
Therese Bergsten