2024-04-24 08:26Pressmeddelande

Skara 1:a i landet på markupplåtelse och 2:a inom livsmedelskontroll

Mattias Ellström, trafkingenjör i Skara kommun är glad över att kommunen är bäst i landet på markupplåtelse.Mattias Ellström, trafkingenjör i Skara kommun är glad över att kommunen är bäst i landet på markupplåtelse.

Snabb handläggning och god service verkar vara nyckeln för att företagens samverkan med kommunen gällande upplåtelse av mark och livsmedelskontroll ska fungera optimalt. Idag presenterades SKR:s mätning av kommunens företagsklimat, som visar att Skara är bäst respektive näst bäst i landet på områdena.

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som årligen mäter kommunernas service gentemot sina företag. Genom en enkät får de företag som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året svara på hur de upplever kontakten, en så kallad NKI-mätning. I årets mätning kom Skara på totalt plats 19 i Sverige och på första plats när det gäller just markupplåtelse, det vill säga när ett företag önskar nyttja kommunens mark för exempelvis uteserveringar, allmänna sammankomster och evenemang. På området Livsmedelskontroll hamnar Skara på plats två i Sverige. Området hanterar tillsyn mot verksamhet och anläggningar. På samtliga områden är det bemötandet som får högst betyg.

Redan några dagar innan mätningen offentliggjordes kontaktade SKR de kommuner som lyckats extra bra i mätningen och gratulerade till det fina resultatet. Att Skara ligger högt på flera punkter i mätningen är glädjande men extra roligt är det att bli ”bäst i klassen” inom ett mätområde och en andraplats i ett annat. Kommunens politiker var snabba med hyllningar. 

- Det är med glädje vi får veta att Skara kommun fortsatt har ett gott NKI-betyg med plats nummer 19 i landet och att vi är plats ett när det gäller markupplåtelse och plats två inom livsmedelskontroll. Det här är ett kvitto på att kommunen får ett gott betyg i företagens kontakt med våra duktiga tjänstepersoner, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Druve Jansson.

Oppositionsråd Ylva Pettersson tillägger:

- Vi har många företagare i Skara som driver utveckling och skapar evenemang i kommunen. Under pandemin kunde vi tillsammans lösa regler och ta bort avgifter och t.ex. göra det enklare för uteserveringar. Att vi är bra i Skara på markupplåtelser och livsmedel är resultatet av det här drivna och skickliga näringslivet och den goda dialogen med kommunens tjänstepersoner. Jag är jättetacksam för att våra företagare i Skara driver på det här arbetet tillsammans med kommunen. Det är bra för Skara att vi gör bra saker tillsammans

Fokus på enkelhet och bemötande

Framgången inom markupplåtelse beror på kommunens fokus på att göra det enkelt för företagen, tror Skara kommuns trafikingenjör Mattias Ellström.

- Vi har en ambition att möta företagen med så god service och snabb handläggning som möjligt för att de ska få sitt tillstånd och kunna fortsätta sin planering.

Han lyfter också det viktiga i kommunikationen med sökande när det finns några oklarheter eller saker som behöver kompletteras innan handläggning av ärendet kan fortsätta.  

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023

Hela rapporten


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Näringslivsstrateg
Helena Nyman Friberg