2021-02-18 12:00Pressmeddelande

Sista om Sista natten mé gänget

null

Arrangemanget Sista natten mé gänget har varit populärt bland niondeklassare i Västra Götaland, Örebro och Jönköpings län i nästan 30 år. Varje år har avslutningseleverna från 21 kommuner bjudits in för en helkväll på Skara Sommarland och en hel generation 15-åringar har firat sin sista kväll med grundskolekompisarna i parken. Sista natten mé gänget har varit Sveriges största drogfria och IQ-certifierade skolavslutningsfest och årligen har ca 3000 ungdomar valt att delta.

– Sista natten mé gänget har varit ett väldigt uppskattat arrangemang i parken. Vi tycker det är tråkigt att det inte blev av i år heller. Detta är ett arrangemang som behöver planeras långt före och i rådande läge och ovisshet förstår vi beslutet som är taget, säger Janne Nilsson, vd för Skara Sommarland.

Redan förra året satte pandemin stopp för arrangemanget och av samma anledning blir det inte något i år heller. Om det kan bli av något liknande kommande år går inte att sia om.

Skaraborgs skol- och utbildningschefer är alla ense om att det har varit ett jättebra drogfritt, uppskattat och minnesvärt firande för våra niondeklassare. Nätverket har haft dialog om arrangemanget och menar att man får se om det kan komma tillbaka i någon form. Men så som det varit upplagt tidigare håller det inte ur ansvarssynpunkt, varje kommun har ett långtgående ansvar om något skulle hända våra ungdomar under arrangemanget. Ansvarsfördelningen innebär därför att man framöver inte kan genomföra arrangemanget med det tidigare upplägget.

Frågor från media

Kontakta din kommuns skol- eller utbildningschef.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten