2019-04-02 07:00Pressmeddelande

Satsning på idrottsturism stärker hela kommunen

null

Skara kommun satsar på idrottsturism, ett nytt gemensamt namn för arrangemang på exempelvis Vilan. Varje år besöker tusentals Skara för att träna eller gå på idrottsevenemang. Det är en besöksgrupp som ofta har med sig anhöriga, men inte upplever mer än idrottsanläggningen eller sovplatsen. Idrottsturism handlar om att få de som besöker kommunen i idrottssammanhang att stanna lite längre och uppleva mer av vad vi har att erbjuda. Skara kommun anställer därför en projektledare med uppdrag att utveckla idrottsturismen.

Peter Gustavsson, tidigare projektledare för MEGA, kommer att tillträda den nya tjänsten till hösten.

– Det är en jättespännande arbetsbeskrivning som inte gick att tacka nej till. Det är nästa naturliga steg för mig. Vilans fritidsområde har utvecklats positivt och är en stor dragkraft för Skara med hela sin anläggning. Vi vill att fler ska stanna längre i kommunen och upptäcka mer. Tillsammans med Skaraborna, näringslivet och föreningarna gör vi det möjligt, säger Peter Gustavsson.

Tjänsten är en projektanställning på avdelningen för kommunikation, kultur och fritid. Tjänsten har som huvuduppdrag att bygga gemensamt värdskap mellan kommunen, förenings- och näringsliv för att stärka så väl företagare som besöksmål. I rollen ingår också att stärka och skapa förutsättningar för evenemang för kommuninvånarna. Det kan till exempel handla om att stödja idrottsföreningarna att arrangera större cuper eller marknadsföra handel och besöksmål för medresenärer.

– Vi har i kommunen haft ett nära samarbete med Peter som projektledare för MEGA, och hans stora nätverk är en stor fördel i uppdraget. Idrottsturism är ett nytt område för fritidsenheten och vi kommer tillsammans att forma det så att vi lyfter hela kommunen, säger fritidschef Camilla Helander.

– Idrottsturismen har stor potential i Skara och vi kommer att bygga upp något riktigt bra för hela kommunen. Nu kan vi äntligen förverkliga det vi har arbetat för och förberett länge, säger avdelningschef Peter Blom.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten