2016-11-14 11:05Pressmeddelande

Saneringsarbete vid Stationsområdet tidigareläggs

Stationsområdet i Skara står som känt inför förnyelse framöver. Inför planprogrammet har markundersökning gjorts och visat på att ett saneringsbehov finns för att kunna bostäder på marken i framtiden.

I dagsläget finns här en flitigt använd parkering på marken som just nu är avstängd för upprustning. Under arbetet med att snygga till parkeringen har en tidigare okänd dieselcistern upptäckts. Därför måste saneringsarbetet av marken tidigareläggas.

- Nu väljer vi att tidigarelägga saneringsarbetet av marken för det är det bästa på lång sikt, säger Anders Kyrkander, stadsarkitekt. Avstängningen av parkeringen blir längre än planerat, men inom 5-10 år kommer bostäder byggas på marken, och då är det en fördel att detta arbete redan gjort.

Saneringsarbetet kommer att ske i etapper så att en del av parkeringen alltid är öppen. Kostnaden för saneringen är uppskattat till 1-1,5 miljon kronor.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten