2019-03-04 16:16Pressmeddelande

Så trollar vi bort klimatångesten

null

I Skara kommun pågår just nu en annons i sociala medier om föreläsningen Från klimatångest till handlingskraft som sker i samarbete med Energirådgivarna Västra Skaraborg. Föreläsningen hålls av psykologen Karin Kali Andersson och ska inspirera gästerna till handlingskraft kring klimatfrågan. Annonsen på Facebook har väckt så kallade troll i kommentarsfältet och ytterligare en film på sociala medier om Klimatsmart familj 2.0 har tagits bort av Facebook, sannolikt på grund av att följare ansett innehållet vara ”stötande eller kränkande”.

– Klimatfrågorna väcker ibland heta känslor, men att låtsas som att klimatet inte påverkas av våra levnadsvanor förändrar ingenting. Vi kan bara fortsätta att presentera fakta – och som på onsdagens föreläsning även ge människor verktyg att hantera sin egen klimatpåverkan. Responsen från de som har anmält sig har varit mycket positiv, säger energirådgivare Camilla Funke.

Förutom trollen i kommentarsfältet på föreläsningsannonsen har kommunen även lagt upp en film om projektet Klimatsmart familj 2.0 på Facebook – något som också har rört upp klimatkänslorna. Filmen togs bort av Facebook, sannolikt på grund av att den av någon följare upplevde innehållet som "kränkande eller stötande" och därför anmälde den till Facebook. När det uppdagades tog kommunen kontakt med Facebook och fick den upplagd igen.

– Filmen handlar om hur en av de tidigare deltagarna i Klimatsmart familj har lyckats minska sin påverkan på klimatet. Idag lever många som om att det fanns fyra planeter varje år. Projektet syftar till att inspirera fler att göra mer klimatsmarta val för att vi ska ha en planet att lämna över till nästa generation, säger Camilla.

För den som vill ta tag i sin egen klimatpåverkan kan man följa projektet Klimatsmart familj på skara.se och i sociala medier.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten