2020-10-14 14:58Pressmeddelande

Så rapporterar vi covid-19 i omsorgen

null

Vi lever mitt i en pandemi. Covid-19 finns i hela samhället och Skara kommun agerar som om att det alltid finns smitta, även om vi har perioder utan smitta i våra verksamheter. Vi kan inte garantera att vi är eller blir förskonade i pandemin.

Med anledning av att besöksförbudet hävdes den 1 oktober behöver vi hitta nya sätt att rapportera eventuell smitta i våra verksamheter då fler personer nu vistas i våra lokaler. Rapporterna ska vara intressanta för allmänheten, men kan inte vara på en alltför detaljerad nivå eftersom det blir utlämnande kring enskilda individers hälsostatus. Informationen vi kan leverera är en ögonblicksbild och vi lever tillsammans i en föränderlig värld.

Vi kommer från och med nu på www.skara.se/lägesbild:

  1. Att rapportera vilka särskilda boenden (äldreboenden) som är drabbade av covid-19. Det betyder att vi räknar ett boende som drabbat oavsett vem som är smittad; det kan vara brukare på boendet, anställda eller någon som varit inne på boendet av andra anledningar.
  2. Att rapportera antal bekräftat covid-19-smittade brukare inom eget boende. Eget boende innefattar alla andra brukare som omsorgen har insatser för och som bor i egna lägenheter. Eftersom detta är en sammantaget stor grupp med geografisk spridning i hela kommunen så kan vi utan hinder av sekretess rapportera antal bekräftade brukare. 

Lägesrapporteringen bygger på att informationen inte bryter sekretessen, i så fall kommer informationen inte lämnas ut.

Skara kommuns verksamheter är en del av samhället och det är en allmän smittspridning av covid-19. Kommunen kan inte vid något tillfälle garantera att smittan inte finns i våra verksamheter.

Vi hanterar sjukdomssymtom som misstänkt covid-19 och agerar enligt de rutiner och riktlinjer vi har från myndigheterna. Det betyder att vi provtar såväl brukare som anställda och genomför smittspårning och inför karantän enligt rutin.

Vad du kan göra som anhörig

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ring avdelningen för att boka besök med närstående. Kom bara om du känner dig helt symtomfri. Följ våra rutiner för besök. Prata med oss på avdelningen om du är orolig för din närståendes hälsa. Vi informerar alltid anhörig om närstående har misstänkt eller bekräftad covid-19.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten