2023-05-26 08:46Pressmeddelande

Så här vill Varnhemsbarnen utveckla Varnhem

Fem barn pratar runt ett bord.Elever i årskurs 4 på Varnhemsskolan diskuterar hur det är att bo i Varnhem

Inför nulägesdialogen i Varnhem har eleverna på Varnhemsskolan tänkt till om hur de vill att Varnhem ska förbättras och utvecklas. Trafiksäkerhet och lekplatser är frågor som engagerar eleverna.

 

I nulägesdialogen, som ska genomföras i alla kommunens mindre tätorter, ställs många olika frågor. Det handlar exempelvis om mötesplatser, fritid och trygghet, och hur det är att förflytta sig till och inom orten. Inför nulägesdialogen i Varnhem den 30 maj har barnen på Varnhemsskolan haft tillfälle att lämna sina tankar och idéer, alltifrån från förskoleklass och upp till årkurs 6.

 

Både de mindre och lite större barnen tycker att det är enkelt att förflytta sig i Varnhem, men många funderar ändå på säkerheten när de cyklar till skolan eller fritidsaktiviteter och vill se fler cykelbanor. Även korsningen vid riksväg 49 engagerar bland de större barnen. Eleverna har också förslag på hur lekplatser kan förbättras med fler lekredskap. Barnen känner sig trygga i Varnhem.

 

Elevernas synpunkter kommer att redovisas under nulägesdialogen i Varnhem och tas med i det fortsatta arbetet för att utveckla landsbygden och platsens attraktivitet.

 

Så här följs nulägesdialogerna upp

Efter dialogkvällen i Varnhem fortsätter arbetet genom träffar med det medborgarråd som bildades inför nulägesdialogen. Där tittar man gemensamt på vilka idéer som kan genomföras och på vilket sätt frågor ska drivas vidare.

 

I Axvall, som var först ut i nulägesdialogen under mars månad, har kontinuerliga träffar hållits tillsammans med Axvallsalliansen för att börja förverkliga de viktiga tankar som kom in på den mycket välbesökta dialogkvällen.

  • I Husaren finns nu en bokhylla med böcker för utlåning. Biblioteket kommer att fylla på med nya böcker allt eftersom. 
  • Axvallsalliansen har fått tillgång till samlingssalen i Husaren för att arrangera evenemang.
  • Dialoger förs kring strand och bryggor vid Vingsjön samt utveckling av området.
  • En viktig och stor punkt som kom upp på nulägesdialogen var gestaltning av genomfartsleden i Axvall. Här förs nu fortsatt dialog för att se vad som kan göras framöver.

- Det är viktigt att nu visa att arbetet är igång och att det är Axvallsbornas behov och tankar ligger till grund för detta, säger utvecklingsledaren Peter Blom, Skara kommun.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.