2021-04-29 16:41Pressmeddelande

Så firas första maj 2021- håll i och håll ut

null

Förra årets traditionella första maj i Skara firades sparsamt utan publik. Men i år genomförs delar av Katedralskolans omtalade och uppskattade första maj-firande digitalt. Firandet innebär enligt traditionen att man städar ut våren genom uppvaktning, tal från elevkåren och med sång med skolans manskör Musikens vänner. Tillsammans, i stora grupper med människor.

– Firandet är ett välbesökt evenemang där ett normalt år inleds med uppvaktning av rektorer på skolans borggård och avslutas med tal och sång hos biskopen. I år vill vi inte ställa in utan tänka om och tänka nytt, säger Hannes Kvarnmarker ordförande i musikens vänner.

Första maj-firandet i en film

Trots det tråkiga i coronapandemin väcker den kreativitet. En film med sång, tal och uppvaktningen på skolans borggård kommer att ersätta det traditionella firandet. Filmen kommer att publiceras i Skaras digitala kanaler under lördagen.

– Vi vill att filmen ska göra att Skaraborna minns tillbaka på tidigare firanden och bringa hopp och glädje i den märkliga tid vi lever i, fortsätter Hannes.

Digitalt hos biskopen

Firandet där Musikens vänner sjunger hos biskopen kommer att genomföras men även det digitalt och utan publik. Detta hänvisar man till en sändning som kommer att äga rum på Skaraborgs läns tidning någon gång under lördagen. Här kommer även elevkårens avgående talman Alva Doyle att hålla ett tal till biskopen.

-Traditionen där MV sjunger och elevkårens talman håller tal för biskopen är och har alltid varit mycket uppskattat av Skaraborna. Vi vill givetvis att de ska få ta del av detta trots corona. Framträdandet hos biskopen kommer att sändas på SKLT, säger Alva. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten