2020-04-20 12:04Pressmeddelande

Så agerar de kommunala bolagen i coronatider

null

När samhället påverkas ligger de kommunala bolagens fokus på att garantera nödvändiga funktioner som leverans av el, värme och vatten. Men samtidigt fortsätter de att verka för att skapa bra förutsättningar för näringsliv och utveckling. Många företag har det idag tufft och därför förs också dialog med kunder.

Skara Energi AB och Centrumbostäder i Skara AB har sina givna mål och ambitioner. Grunden är att leverera el, värme, fiber, boende och lokaler, men deras uppdrag skapar också förutsättningar för samhällsutveckling. Trots krisen pågår arbeten som gynnar företag och invånare. Centrumbostäder projekterar som bäst för byggnation på Stationsområdet och Skara Energi driver på landsbygdsutvecklingen med utbyggnad av VA och fiber i bland annat Skånings-Åsaka. Men huvudfokus ligger ändå på grunduppdraget och eftersom situationen för företag i många fall kan vara tuff, för de kommunala bolagen dialog med ett flertal av sina kunder.

Skara Energi är måna om att företagen ska överleva krisen

Skara Energis huvudfokus är att garantera leveranserna av el, värme, vatten och stadsfiber, även vid en större smittspridning i samhället. Detta innebär bland annat att bolaget säkrar sin bemanning och följer de råd och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Bolaget följer utvecklingen noggrant och har ett löpande samarbete med Skara kommun och andra centrala samhällsaktörer.

-Vi är noga med att signalera att det inte är stopp i verksamheten och att hålla efterfrågan uppe för underentreprenörer och företag. Vi agerar också för att stödja lokal ekonomi och arbetsmarknad med egen verksamhet, säger VD Magnus Jacobsson.

Bolaget fortsätter med rekryteringar och investeringar som vanligt i den mån det är möjligt.  Sponsringen till mindre kultur- och idrottsföreningar ligger fast även om evenemang ställs in.

-Vi fortsätter att verka för att skapa bra förutsättningar för att driva näringsverksamhet i Skara och är måna om att företagen överlever krisen. För att se vad vi kan göra ytterligare för att stötta, kommer vi att göra en extra dialoginsats och kontakta ett urval av våra företagskunder under den närmaste tiden, avslutar Magnus Jacobsson.

Centrumbostäder har löpande dialog

Centrumbostäder försöker i möjligaste mån fortsätta bedriva verksamheten som planerat. Det innebär att de fortsätter att investera och rekrytera som vid ordinarie förhållanden och på så sätt bidra till att hjulen fortsätter att snurra.

-Förutsättningarna för många hyresgäster är extremt tuffa, både för lokalhyresgäster och bostadshyresgäster. Vi följer utvecklingen noga och har löpande en dialog med ett flertal drabbade näringsidkare för att försöka stötta och underlätta, säger Centrumbostäders VD David Pettersson.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten