2017-12-15 11:20Pressmeddelande

Resultatet pekar uppåt i årets medborgarundersökning

null

Årets medborgarundersökning från SCB är klar. Attitydundersökningen visar på en uppgång i upplevelsen att leva och bo i Skara.

Medborgarundersökningen består av tre delar som tillsammans beskriver upplevelsen av att leva och bo i Skara. Den visar hur invånarna ser på kommunens verksamheter och möjligheten att påverka och ha insyn i verksamheten. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för
att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Skara som plats att leva och bo

Den första delen beskriver hur det är att leva och bo på Skara som plats. Betyget har gått upp på i stort sett alla punkter. Fler rekommenderar sin kommun till andra, fler upplever att boende, utbildnings- och arbetsmöjligheterna har ökat. Den punkt som har ökat mest är den upplevda tryggheten.

- Fler känner sig trygga och stolta över att bo och leva i Skara. Det är väldigt glädjande och den bästa julklapp vi kunde få, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Upplevelsen av kommunens verksamheter

Den andra delen i undersökningen handlar om hur invånarna ser på kommunens verksamheter. Även här har betyget stigit med flera procent. Skolan, äldreomsorgen och kommunens miljöarbete står för den största ökningen.

- Mycket positivt att vi får en kvittens på att det idoga och kvalitativa arbete våra medarbetare gör uppskattas av medborgarna, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

En nedgång i upplevelsen av kommunens tillgänglighet har skett trots ökade satsningar på bemötande och digitalisering.

Möjligheten till inflytande i kommunen

Även på detta område har det skett en uppgång i undersökningen, främst vad gäller kommunens kommunikation som upplevs som tydligare och mer innehållsrik. Framförhållningen för att informera i viktiga frågor upplevs också ha ökat. Även medborgarnas upplevelse av att kunna påverka, och förtroendet för politiken, uppvisar en ökning.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som speglar uppfattningen om verksamheter och förhållanden i Sveriges kommuner. I undersökningen som genomfördes i Skara kommun tillfrågades 1200 kommuninvånare varav 41 % av dessa svarade på undersökningen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten