2016-12-09 16:18Pressmeddelande

Resultatet i medborgarundersökningen 2016

null

Årets medborgarundersökning har landat hos Skara kommun. Resultatet ger en blandad bild av uppfattningen om hur det är att leva och bo i Skara.

Möjligheten till arbete upplevs ha ökat rejält. Skaraborna är mycket nöjda med kommunal service som vattenförsörjning och vattenkvalitet. Både bibliotek, kultur och idrotts- och motionsanläggningar ligger bra till och har dessutom ökat sedan tidigare undersökning. Däremot redovisas ett upplevt lägre värde för skolan, äldreomsorgen, bostadsutbudet och den upplevda tryggheten. Det är också relativt få som vill rekommendera sin kommun till andra.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som speglar uppfattningen om verksamheter och förhållanden och hur det är att leva och bo i Skara. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

- Vi får nu ett kvitto på att Skara kommuns satsningar på bland annat fritidsområdet Vilan samt centrum- och stadsutveckling har tagits emot väl. Det ger oss kraft att titta vidare på andra utvecklingsområden. Inte minst måste vi bli bättre på att lyfta fram allt arbete som görs, så att fler upplever stolthet över att bo och leva i Skara. Där har vi alla ett ansvar, säger kommunstyrelsen ordförande Fredrik Nordström

- Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökningar visar på att vi i grunden har en bra verksamhet. Det är självklart en utmaning att våra invånare inte helt och hållet delar den bilden och det måste vi lyssna till, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör

Trygghet och bostäder är prioriterade områden

Kommunen kommer att analysera resultatet djupare och se över hur det kan tas med i det vidare arbetet. Under det gångna året har kommunfullmäktige antagit flera kommunövergripande strategier. Frågorna i undersökningen täcks till stor del in av de handlingsplaner som har tagits fram i samband med dessa strategier. Två av flera prioriterade områden är trygghet och bostäder.

- Vi kommer under nästa år fortsätta att prioritera insatser som på olika sätt stärker den faktiska tryggheten och som vi också hoppas ska öka den upplevda tryggheten. Vi kommer också att släppa nya tomter och fortsätta det kommunala bostadsbyggandet, avslutar Ulrika Strandroth Frid.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten