2017-12-15 15:58Pressmeddelande

Rekordstor uppslutning på dialogmöte i Varnhem

null

Skara kommun vill veta vad invånarna tycker och vill ha respons och förslag, inte minst för att utveckla landsbygden. Därför anordnas informations- och dialogmöten med jämna mellanrum på platser i kommunen.

Under hösten har utvecklingsenheten inbjudit till möten på flera orter i kommunen. Den 14 december var det Varnhems tur, och responsen blev fantastisk. Över hundra Varnhemsbor och intresserade infann sig för att informera sig om satsningar som är på gång och för att ge respons till tjänstemän och politiker. Denna kväll testades ett nytt koncept med mingelstationer för olika frågor och det blev gott om diskussioner vid borden.

- Det har varit väldigt positivt och spännande. Vi fått många frågor, spännande synpunkter och förslag som vi tar med oss i det fortsatta arbetet i och omkring Varnhem, säger mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson

I Varnhem är det många frågor och utvecklingsspår som är aktuella samtidigt. Därför var också flera aktörer på plats, vilket illustrerar de många samarbeten som kommunen har med myndigheter, organisationer och föreningar. Utvecklingsprojekten som togs upp var bland annat Kata Gård, en ny våtmark, vägplan för korsningen väg 49 och den nya gång/cykelvägen mellan Axvall-Varnhem.

Dialogmöten fortsätter efter nyår

Dialogmöten är en av de möjligheter våra medborgare har att påverka. Den senaste medborgarundersökningen som presenteras idag visar att siffrorna pekar uppåt vad gäller medborgarnas upplevelse av att kunna påverka. Upplägget för dialogmötena kommer att variera på olika platser, beroende på vad invånarna har gett förslag på att de vill diskutera. Under vintern och våren följer informations- och dialogmöten i Härlunda, Ardala och Synnerby.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten