2016-06-22 17:46Pressmeddelande

Programutbud i personalförening

Skara kommuns aktivitetsklubb, SKAK, är en medlemsstyrd förening med egen styrelse som ansvarar för sin verksamhet. Föreningen har genom åren haft ett brett spektra av aktiviteter som resor och besök på idrottsevenemang med mera. Under hösten planerar föreningen flera programpunkter för medlemmarna, varav en seans.

- Vi styr inte arrangemangen i personalklubben utan litar på styrelsens engagemang och omdöme, säger personalchef Kjell-Ove Karlsson.

SKAK får ett bidrag på 10 000 per år från kommunen och ungefär lika mycket genom medlemsavgifter från medlemmarna (40:- per år). Vid olika arrangemang betalar också medlemmarna avgifter av varierande storlek - till det aktuella arrangemanget 100:-.

Kommunens personalutskott får årligen rapport om det gångna årets verksamhet.

Kontaktperson

Kjell-Ove Karlsson, personalchef
Telefon 0511-32025


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten