2021-08-12 08:00Pressmeddelande

Professionellt stöd till dig som är anhörig

null

Är du en av dem som stöttar, vårdar eller hjälper någon med demenssjukdom? Då kan du som anhörig också behöva stöd. Skara kommun lanserar nu en utbildningsserie med namnet ”Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv”.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige och tillsammans gör de en jätteinsats för sina närstående med demenssjukdom. Var femte vuxen svensk vårdar och stöttar en närstående regelbundet och de anhöriga står för 75 % av all vård och omsorg i hemmet. Det är fantastiskt, men det har också en baksida. Ju mer stöd och hjälp den anhörige ger desto större är risken att som anhörig själv bli sjuk eller inte orka med.

Att vara anhörig till någon med en demenssjukdom kan ibland vara en utmaning. Många kan känna sig maktlösa och upplever att personen förändras. Ofta vet man som anhörig inte vart man ska vända sig för att få information om hjälp och stöd. Men det finns hjälp att få i kommunen.

I Skara kommun jobbar två anhörigsamordnare. I deras arbetsuppgifter ingår att ge information och vägledning genom enskilda stödsamtal, mindfulness, föreläsningar och anhöriggrupper. Stödet är riktat till den som vårdar och stöttar någon i sin närhet. Det kan exempelvis vara en partner, förälder eller barn men även vänner, grannar eller kollegor. Alla över 18 år kan vända sig till anhörigstödet.

– När vi kommer i kontakt med anhöriga kan det vara så att de mår dåligt och känner stress och oro, säger anhörigsamordnare Annika Kron, som är en av initiativtagarna till utbildningsserien som nu lanseras.

Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv

Med den digitala utbildningsserien Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv bidrar anhörigstödet tillsammans med andra professioner med kunskap och information som kan vara ett stöd för den som hjälper och stöttar en anhörig med demenssjukdom.

Vanligtvis brukar anhörigstödet bjuda in till olika utbildningsträffar. Där får man träffa andra i samma situation och få råd och verktyg att hantera vardagen - eller bara någon att prata med. Under pandemin har den hjälpen inte kunnat tillgodoses på samma sätt.

– Vi har därför gjort en satsning på en hel serie filmer med olika teman och inriktning. Med utbildningsserien vill anhörigstödet tillsammans med andra professioner bidra med kunskap och information som kan vara ett stöd för den som hjälper och stöttar någon med demenssjukdom, säger anhörigsamordnare Annelie Persson Knutsson.

– Som anhörig vet man inte alltid hur man ska bemöta individen med en demenssjukdom, därför är det viktigt att göra saker tillsammans och fördela arbetet utifrån förmåga, säger Christina Nilsson Lindström, enhetschef i Skara kommun och en av dem som deltar i utbildningsserien.

Utbildningsserien är gratis, helt digital och kommer att omfatta elva delar som publiceras löpande på skara.se/anhorigdemens. I utbildningsserien presenteras funktioner i kommunen, från vårdcentralen Bräcke Diakoni och Närhälsans rehabmottagning i Skara.

– Har man frågor eller behov av att prata med oss finns våra kontaktuppgifter på skara.se. Inget är för stort eller litet, vi vill gärna att anhöriga hör av sig! Det är dig vi är till för, avslutar Annelie.

Fakta om demens

Demensteam för den som är sjuk

I kommunen finns ett demensteam som består av två undersköterskor, en demenssjuksköterska och en enhetschef. Demensteamet har tät kontakt med biståndshandläggare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. De samarbetar även med anhörigstödet. Demensteamet är en kommunal verksamhet och finns där både innan och efter man tagit kontakt med vårdcentralen. Teamet fungerar även som en stödjande funktion till andra som arbetar med personer med eller misstanke om demenssjukdom.

Vad är demens?

Demens kan även kallas för kognitiv svikt, vilket innebär att en individ har en bristande förmåga att bland annat lära, tänka, minnas, planera och ta initiativ. Kommunen hjälper därför till att guida individer med kognitiv svikt till rätt insats. Teamet hänvisar till en början till vårdcentralen för att de ska kunna starta en basal demensutredning. Vårdcentralen gör en utredning eller sänder en remiss till specialistklinik och gör en informationsöverföring till kommunen om patienten samtycker. I dagsläget ser det olika ut, beroende vem som tar emot informationen och tar en första kontakt med individen samt dess anhöriga.

Frågor från media

Kontakta Annelie Persson Knutsson, 0511-327 93 eller annelie.perssonknutsson@skara.se.

Första delen av utbildningsserien som finns på skara.se/anhorigdemens:


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten